Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2018 - Continues Associate Professor

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 2018 - 2018 Assistant Professor

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 2011 - 2018 Assistant Professor

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Akademik performans komisyon başkanı

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 2021 - Continues Kriter komisyon üyesi

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 2019 - Continues Ethics Committee Member

  Ataturk University, Tıp Fakültesi

 • 2018 - Continues Staj Koordinatörü

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 2018 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi

 • 2020 - 2023 Fakülte Kurulu Üyesi

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 2020 - 2020 Soruşturma Komisyonu Başkanı

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 2019 - 2020 Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik

 • 2018 - 2019 Bölüm Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Ataturk University, Hemşirelik Fakültesi

Non Academic Experience

 • 2019 - 2020 Proje Koordinatörü

  University, Atatürk Üniversitesi, Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

 • 2006 - 2009

  Other Public Institution, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, Araştırma Hastanesi

Courses

 • Undergraduate İlk Yardım (Çocuk gelişimi bölümü)

 • Postgraduate Hasta ve Çalışan Güvenliği (Uzaktan Tezsiz YL)

 • Undergraduate İlk Yardım

 • Postgraduate Acil Durum Yönetimi

 • Undergraduate İlk Yardım (Ebelik)

 • Doctorate Sosyal Proje Geliştirme I

 • Undergraduate Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 • Doctorate Sosyal Proje Geliştirme II

 • Postgraduate Ameliyathane Hemşireliği

 • Undergraduate İlk Yardım

 • Undergraduate Cerrahi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

 • Undergraduate İlk Yardım (Mühendislik Fakültesi)

 • Doctorate Ameliyathane Hemşireliğinde Vakalar ile Hasta Bakım Yönetimi

 • Undergraduate Cerrahi Hastalıkları Bakımı(Ebelik)

 • Undergraduate Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 • Doctorate Travma Hemşireliği

 • Undergraduate Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 • Undergraduate Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım

 • Undergraduate Ameliyathane Hemşireliği

 • Undergraduate İlk Yardım

 • Undergraduate Afetlerde Hemşirelik ve İlk Yardım

 • Undergraduate İntörnlük Uygulaması II

 • Undergraduate İlk Yardım

 • Undergraduate Toplumsal Duyarlılık Projeleri

 • Doctorate Cerrahi Hemşireliğinde Sosyal Proje Geliştirme

Advising Theses

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • Covid-19 Pandemisinde Görev Alan Sağlık Çalışanlarının Güvenlik Kültürü Algısının Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Durumlarına Etkisi

  Karaman Özlü Z. (Consultant)

  H.topal(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

Representation and Promotion Activities

 • HEPDAK Akreditasyon Değerlendiricisi

  Institutional Promotion, Marmara Üniversitesi , Turkey, İstanbul, 2021 - 2021