Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Burnout among family physicians in Turkey: A comparison of two different primary care systems

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.22, no.8, pp.1063-1069, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Delivery preferences of pregnant women: Do not underestimate the effect of friends and relatives

Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction, vol.48, no.6, pp.395-400, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Rational drug use and prescribing behavior of family physicians in Erzurum, Turkey

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.22, no.5, pp.626-632, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Levels of Burnout and Their Associated Factors among Physicians Working in Northeast Anatolia

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.21, no.7, pp.875-881, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The opinions of adults about the ban on cigarette sales to minors

TOBACCO INDUCED DISEASES, vol.14, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Prevalence of Penile Abnormalities in Erzurum, Turkey

West Indian Medical Journal, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded)

ANIMAL-RELATED INJURIES: EPIDEMIOLOGICAL AND METEOROLOGICAL FEATURES

ANNALS OF AGRICULTURAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE, vol.16, no.1, pp.87-92, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ERZURUM’DA 2016-2018 YILLARINDA NO2 DÜZEYLERİNİN MORTALİTE ÜZERİNE ETKİSİ

Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi, vol.5, no.2, pp.114-122, 2021 (Other Refereed National Journals)

Bölgemizdeki Kadınların Human Papilloma Virüs Farkındalığının Değerlendirilmesi

Flora the Journal of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, vol.26, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ TANISIYLA İZLENEN HASTALARIN EPİDEMİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY AND STRATEGIC HEALTH RESEARCH, vol.4, no.3, pp.320-327, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

An Evaluation of Mean Platelet Volume, Sedimentation, and CRP in Brucellosis Patients

Turkish Journal of Clinics and Laboratory, vol.4, no.10, pp.479-483, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Indoor air pollution

Journal of Surgery and Medicine, vol.3, pp.877-881, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Fertility Preferences of Women in a Province Center

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.50, no.3, pp.187-192, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarında kilo değişimi ve ilişkili faktörler

Family Practice Palliative Care, vol.2, pp.1-4, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Knowledge of Brothel Workers About Sexually Transmitted Diseases in Erzurum, Turkey

Medical Science Hypotheses, vol.4, pp.18-23, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Genitourinary Involvement in Human Brucellosis A Retrospective Analysis of Thirty Two Cases

Savant Journal of Medicine and Medical Sciences, vol.2, no.1, pp.13-19, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Assessment of Patients with Hepatitis D

VIRAL HEPATIT DERGISI-VIRAL HEPATITIS JOURNAL, vol.21, no.3, pp.80-84, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Tuberculous Meningitis in Adults A Review of 60 Cases

Journal of Pure and Applied Microbiology, vol.9, pp.445-451, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

A nosocomial outbreak of Crimean-Congo hemorrhagic fever

Journal of Microbiology and Infectious Diseases, vol.5, pp.5-9, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Happy ending in two elderly patients with generalized tetanus

Turk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.72, no.4, pp.317-322, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Erzurum İli Kent Merkezinde 2003–2006 Yılları Arasında Hava Kirliliği

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.7, pp.237-242, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Erzurum il merkezinde yetişkinlerin sağlık okuryazarlığı düzeyi

4. Uluslararsı 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Turkey, 13 - 19 December 2020

Ulusal medyada 2014-2019 yıllarında raporlanan su kaynaklı salgın haberlerinindeğerlendirilmesi

3.ULUSLARARSI 21.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019

Tıp fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin homofobi düzeyi

3.ULUSLARARASI 21.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019

Erzurum il merkezinde hastanelere başvuran gebelerin sağlık okur yazarlığı düzeyi ve etkili faktörler

3. ULUSLARARASI 21. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 26 - 30 November 2019, pp.915-916

YAŞLILARA SUNULAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE AKTİF YAŞLANMA

1. ULUSLARARASI AKTIF YASLANMA VEKUSAKLAR ARASI DAYANISMA KONGRESI, 14 March 2019

Early Childhood Caries Prevention Program in Turkey

The İnternational Association of Pediatric Dentistry Global Summit On Early Childhood Caries, 2 - 04 November 2018

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Hekimlerin Malpraktis Bilgi Düzeyi

V. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi. 5-7 Ekim 2018, Turkey, 5 - 07 October 2018

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İNTÖRN HEKİMLERİN MALPRAKTİS BİLGİ DÜZEYİ

V. Ulusal Tıp Hukuku ve Tıbbi Bilirkişilik Kongresi. 5-7 Ekim 2018, Kuşadası, Turkey, 5 - 07 October 2018

Kronik Hepatit C Hastalarının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

7. Türkiye EKMUD Uluslar arası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 May - 13 August 2018, vol.8, pp.81

Kronik Hepatit C Hastalarının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

7. TÜRKİYE EKMUD ULUSLARARASI KONGRESİ , Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, pp.81 Creative Commons License

Kronik Hepatit C Hastalarının Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmes

7. EKMUD Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 13 May 2018, vol.8, pp.81

Kanseri Taklit Eden Metastatik Kist Hidatik

6. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU, Turkey, 4 - 08 April 2017

ERZURUM İL MERKEZİNDE GEBELERİN DOĞUM TERCİHLERİ VE ETKİLİ FAKTÖRLER

19.ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 19 March 2017, vol.1

The Effectiveness Of Breathing Exercises To Labor Pain And Duration

6. International Trakya Family Medicine Congress, 15 - 19 March 2017

Beş Miliyer Tüberküloz Olgusu

6. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 11 - 15 May 2016

The Knowledge Level of Women Working In Brothel About the Sexually Transmitted Diseases

the 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia And Montenegro, 24 - 27 September 2014, pp.663

Tuberculous Meningitis In Adults A Review Of 60 Cases

The 6th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Belgrade, Serbia, 24 - 27 September 2014

Tüberküloz Menenjitli 60 Yetişkin Olgunun Değerlendirilmesi

5. Türkiye EKMUD Kongresi, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.294-295

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısıyla izlenen hastaların epidemiyolojik ve biyokimyasal olarak değerlendirilmesi

XVI Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 March 2013, pp.340-341

Antibiyotik Kullanma Kalitesi Hekimlik Kalitemizin De Bir Göstergesi midir

XVI Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Turkey, 13 - 17 March 2013

Erzurum İlinde Sigara İçme Alışkanlığının Araştırması

6. Sigara ve Sağlık Ulusal Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2012, pp.79

Books & Book Chapters

in: , PROF.DR.SARP ÜNER,PROF.DR PINAR OKYAY, Editor, HİPOKRAT YAYINEVİ, Ankara, pp.137-151, 2021 Creative Commons License

Coxiella (Q Ateşi): Epidemiyoloji

in: COXİELLA ( Q ATESİ), PROF. DR. MEHMET PARLAK, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.1-6, 2021

Su ve Gıda Kaynaklı Hastalıklar

in: TÜRKİYE SAĞLIK RAPORU 2020, Prof. Dr. Pınar OKYAY,Prof. Dr. Sarp ÜNER, Editor, Hipokrat Yayıncılık, Ankara, pp.559-565, 2020 Creative Commons License

BULAŞICI HASTALIKLAR VE BİLDİRİM SİSTEMİ

in: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI, VANÇELİK S, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Erzurum, 2018

TEMEL HALK SAĞLIĞI VE DEMOGRAFİ

in: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI, VANÇELİK S, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Erzurum, 2018

AFETLER VEAFET YÖNETİMİ

in: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI, VANÇELİK S, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ, Erzurum, 2018

Chapter 37- TURKEY

in: A COMPENDIUM ON ORAL HEALTH OF CHILDREN AROUND THE WORLD EARLY CHİLDHOOD CARİES, Morenike Oluwatoyin Folayan, Editor, Nova Science Publishing, inc, New-York, pp.395-402, 2017