Education Information

Education Information

 • 2009 - 2012 Post Doctorate of Medicine

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad/Çocuk Onkoloji Bd, Turkey

 • 2000 - 2005 Postgraduate

  Ataturk University, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad, Turkey

 • 1990 - 1996 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, School Of Medıcıne, Turkey

Dissertations

 • 2010 Postgraduate

  TRALL BFM 2000 pprotokolü ile tedavi edilen akut lenfoblastik lösemi tanılı olgularda metilentetrahidrofolat redüktaz geni C677T ve A1298C polimorfizmlerinin tedavi üzerine etkilerinin araştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad/Çocuk Onkoloji Bd

 • 2002 Expertise In Medicine

  İdiyopatik trombositopenik purpura (İTP)`li olgularda yüksek doz steroid tedavisinin iskelet sistemi üzerindeki geç dönem etkilerinin araştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Ad

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English