Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Clinical features and treatment results in preterm infants with intracardiac thrombus.

The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, cilt.34, ss.1763-1767, 2021 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Assessment of Humoral Immunity to Hepatitis B, Measles, Rubella, and Mumps in Children After Chemotherapy

JOURNAL OF PEDIATRIC HEMATOLOGY ONCOLOGY, cilt.40, sa.2, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Recurrent bruising of lower eyelids: a presenting symptom of neuroblastoma in a child

TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, cilt.26, sa.4, ss.210, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prevalence of vitamin D deficiency rickets in the eastern part of Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.168, sa.1, ss.95-100, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

VACUOLATED CELLS IN BONE MARROW ASPIRATE OF CHILDREN WITH NEUROBLASTOMA

PEDIATRIC HEMATOLOGY AND ONCOLOGY, cilt.25, sa.7, ss.665-672, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mature B-Hücreli lösemiden kaynaklanan serebral sinovenöz trombozis ve multipl kranial palsi

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.16, ss.274-280, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cerebral Sinovenous Thrombosis and Multiple Cranial Palsies due to Mature B-Cell Leukemia

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, cilt.16, sa.2, ss.274-280, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bilateral tapia syndrome secondary to oropharyngeal intubation

J Neurosurg Anesthesiol, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Konjenital lösemi Olgu sunumu

63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2019

DENEYSEL BİR ÇALIŞMA: İNTRAVENÖZ SIVI TEDAVİSİNDE SIVININ TONOSİTESİ Mİ DAHA ÖNEMLİYOKSA VERİLME HIZI MI?

16. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIM KONGRESİ ve 12. ÇOCUK ACİL TIP ve YOĞUN BAKIMHEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2019

Akut serebral enfarktla başvuran akut promyelositik lösemi olgusu

8. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, Türkiye, 25 Mayıs 2011 - 28 Ocak 2017

Turkish National Severe Congenital Neutropenia Registry

58th Annual Meeting and Exposition of the American-Society-of-Hematology (ASH), California, Amerika Birleşik Devletleri, 3 - 06 Aralık 2016, cilt.128 identifier

Nadir bir olgu Non Hodgkin Lenfoma tanılı çocuk hastada gelişen nonbakteriyel trombotik endokardit

14. ULUSAL PEDİATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ (15-18 Nisan 2015, Denizli), Denizli, Türkiye, 15 - 18 Nisan 2015

Sinovenöz tromboz ve multiplkraniyal sinir palsisi ile prezente olan akut lenfoblastik lösemi olgusu

The 16th annual meeting of the infantile seizure society (ISES) and XVI. Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, 22 - 25 Haziran 2014

A pediatric patient wıth multiple pulmonary hamartomas mimicking Wilms tumor metastasis

ASCVTS'14 - 22. Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery, İstanbul, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2014

A Pediatric Patient with Multiple Pulmonary Hamartomas Mimicking Wilms Tumor Metastasis

22nd Annual Meeting of the Asian Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery (ASCVTS), İstanbul, 3 - 06 Nisan 2014