Atatürk Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2011 - 2014
Arş.Gör.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2008 - 2011
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2002 - 2008
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Merkez Müdür Yardımcısı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, , 03.01.2017 - 17.10.2017
Merkez Müdürü, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Nanobilim ve Nanomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi, , 18.12.2016 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, 02.03.2014 - 06.03.2016
, KOÇ ÜNİVERSİTESİ , , 12.10.2008 - 11.12.2009
, University of Connecticut , , 25.12.2005 - 24.07.2006
VERDİĞİ DERSLER
BİTİRME PROJESİ, Lisans, 2018-2019
ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI, Lisans, 2018-2019
BİTİRME PROJESİ, Lisans, 2017-2018
NANOTEKNOLOJİYE GİRİŞ, Lisans, 2017-2018
KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI, Lisans, 2012-2013
CHEMICAL ENGINEERING COMPUTING, Lisans, 2012-2013
YAKIT PİLLERİ VE HİDROJEN ENERJİ SİSTEMİ, Lisans, 2011-2012
FUEL CELLS AND HYDROGEN ENERGY SYSTEM, Lisans, 2011-2012
INTRODUCTION TO NANOTECHNOLOGY, Lisans, 2011-2012
KİMYA MÜHENDİSLİĞİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI, Lisans, 2010-2011
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI 1, Lisans, 2010-2011
CHEMICAL ENGINEERING COMPUTING, Lisans, 2010-2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, K.Geliş, "Farklı akış alanı tasarımlarının yakıt pili performansına etkisinin deneysel ve sayısal incelenmesi", ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği, Mayıs, 2019.
Doktora, E.Daş, "Süperkritik karbondioksit depozisyon tekniği ile hazırlanan grafen bazlı platin katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve PEM yakıt pilinde kullanımı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2018.
Yüksek Lisans, M.Hurşit, "Azot Katkılı Karbon Yapılarının PEM Yakıt Pili Katalizör Destek Malzemesi olarak Sentezi ve Karakterizasyonu", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2019.
Yüksek Lisans, M.Çelik, "PEM yakıt pilleri için metal oksit destekli katalizör geliştirilmesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, N.Özçelik, "İlaç salınımında silika yapıları ve carvedilolun süperkritik karbondioksit depozisyonu yöntemi ile yüklenmesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2016.
Yüksek Lisans, A.Öztürk, "PEM yakıt pilleri için mikrogözenekli katman geliştirilmesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ocak, 2016.
Yüksek Lisans, H.Dehghanpour, "Polipirol ve farklı yapılardaki karbon tabanlı kompozitlerin hazırlanması ve karakterizasyonu", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, M.Samancı, "Farklı yapılardaki karbon aerojellerin sentezi ve karakterizasyonu", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, E.Daş, "PEM yakıt pilleri için iletken polimer/karbon destekli Pt katalizörlerin mikrodalga yöntemi ile hazırlanması", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, M.Çögenli, "Pem yakıt pilleri için saçtırma yöntemi ile elektrot hazırlanması, Atatürk Üniversitesi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ocak, 2014.
Yüksek Lisans, F.Memioğlu, "PEM yakıt pili katalizörleri için destek malzemesi olarak iletken polimer/karbon kompozitlerinin sentezi ve karakterizasyonu", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Aralık, 2012.
Yüksek Lisans, E.Şayin, "Parameters influencing long term performance and durability of PEM fuel cells", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, B.Güvenatam, "Development of different carbon supports for proton Exchange membrane fuel cell electrocatalysts", ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Eylül, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, DOĞRUDAN NaBH4 YAKIT PİLİ İÇİN Pd-Co KATALİZÖRLERİN GELİŞTİRİLMESİ, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2018
Tez Savunma, Doğrudan Sodyum Borhidrür Yakıt Pilleri için Katyon Değişim Membranları Üretimi ve Karakterizasyonu, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Atatürk Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi