Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SOSYOLOJİK VE HUKUKİ BOYUTLARIYLA SOSYAL MEDYADAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİ:INSTAGRAM ÖRNEĞİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.13, no.75, pp.658-670, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Akademisyenlerin kovid-19 algısı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.4, pp.1633-1654, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Sakin Kent-Turizm İlişkisi Bağlamında Uzundere İlçesinin Değerlendirilmesi

ETÜ Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.45-66, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Evrim Teorisinin Sanayi Toplumundaki Yeri

İş ve Hayat Dergisi, vol.6, no.1, pp.9-23, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kamu Çalışanlarında Sosyal Medya Kullanımı: Tortum İlçesi Örneği

Yönetim ve Çalışma Dergisi, vol.4, no.1, pp.56-72, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Akademisyenlerin Sosyal Medya Kullanımı: Atatürk Üniversitesi Örneği

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.10, pp.202-219, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocukların Sosyal Medyadaki Mahremiyet Hakları ve “Sharentıng” Üzerine Bir Uygulama: Atatürk Üniversitesi Örneği

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.68, pp.1176-1186, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hendek Terörü Olaylarının Nusaybin’deki Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Etkisi

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.8, no.22, pp.41-55, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

AKADEMİSYENLERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

KLASİK İKTİSADİ DÜŞÜNCE İLE EVRİM TEORİSİNİN ENTELEKTÜEL BERABERLİĞİ

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.8, no.20, pp.1-12, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Klasik İktisadi Düşünce ile Evrim Teorisinin Entellektüel Beraberliği

Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.8, no.20, pp.43-58, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akademisyenlerde Göç Etme Niyeti: Erzurum İli Örneği

Uluslararası Emek ve Toplum Dergis, vol.7, no.19, pp.588-608, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Çalışanların Sosyal Sorumluluk ve Çevre Algıları: Sakin Kent (Cittaslow) Uzundere Örneği

ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources, vol.20, no.5, pp.303-340, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sakin Kent Hareketinin Çalışanlara Etkisi:Uzundere Örneği

Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.6, pp.259-279, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE SOCIO- ECONOMIC STATUS OF THE CHILD LABOUR AT THE STREET

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.30, no.5, pp.1345-1367, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanımı Atatürk Üniversitesi Örneği

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.7, pp.531-546, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Atatürk Üniversitesinde Öğrenim Gören Azerbaycanlı Öğrencilerin Sosyo Ekonomik Durum ve Problemleri

Turkish Studies, vol.11, pp.874-894, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye'de Gizli İşsizler ve Eksik İstihdam Edilenler Aracılığı İle Verilen İstihdam Hizmetleri: İş ve Meslek Danışmanları Erzurum Örneği

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.74-84, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Engellilere Uygulanan Sosyal Yardımlar

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.35, pp.96-111, 2015 (Other Refereed National Journals)

Sosyal Yardımların Seçmen Tercihleri Üzerindeki Etkileri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.49-69, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çocukların Oyun Oynama Hakkı ve Değişen Oyun Kültürü

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, pp.1-14, 2015 (Other Refereed National Journals)

Engellilere Uygulanan Sosyal Politikaların Değerlendirilmesi Atatürk Üniversitesi Örneği

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.4, pp.59-86, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Sosyo Ekonomik ve Kültürel Yapının Kadınların Çalışma Hayatı Üzerine Etkileri Erzurum Örneği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.9, pp.1-19, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sosyal Politika Uygulamalarında Kalkınma Ajansları KUDAKA Örneği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.27, pp.205-220, 2013 (Other Refereed National Journals)

İbn Sina’nın Selbî Yorumlama Metodu

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.1, pp.57-68, 2009 (Other Refereed National Journals)

İbn Meymun ve Felsefesi

EKEV AKADEMİDERGİSİ, vol.10, no.31, pp.141-160, 2007 (Other Refereed National Journals)

İbn Meymun’un Düşüncesinde Ahiret ve Ölümsüzlük

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.8, no.26, pp.83-90, 2006 (Other Refereed National Journals)

İbn Meymun’ un Düşüncesinde Ahlâkî yetkinlik

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, vol.28, no.24, pp.111-116, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Darwinizm’in Oluşumunda Darwinizm’in Rolü

IV. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Kütahya, Turkey, 22 October 2020

Sakin Kent Uzundere’nin Alternatif Kış Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019

Evrim Teorisinin Sanayi Toplumundaki Yeri

III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Iğdır, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.376-392

Bölgesel Göç ve Kadın İstihdamı

Kadın İstihdamının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri Çalıştayı: Erzurum Örneği, Erzurum, Turkey, 22 December 2017, pp.77-84 Sustainable Development

Göç ve Güvenlik Sorunları

Doğu Anadolu’xxda Uluslararsı Göç Çalıştayı, Erzurum, Turkey, 19 June 2018, pp.30 Sustainable Development

Klasik İktisadi Düşünce ile Evrim Teorisinin Entelektüel Beraberliği

II. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018

GÖÇ VE GÜVENLİK SORUNLARI

DOĞU ANADOLU'DA ULUSLARARASI GÖÇ ÇALIŞTAYI, Erzurum, Turkey, 19 June 2018, pp.30-31 Creative Commons License Sustainable Development

GÖÇ VE GÜVENLİK SORUNLARI

DOĞU ANADOLU'DA ULUSLARARASI GÖÇ ÇALIŞTAYI, Erzurum, Turkey, 19 June 2018, pp.30-31 Creative Commons License Sustainable Development

Sanayi Devrimi Dönemindeki Sosyo-Ekonomik Yapının Evrim Teorisine Etkisi

1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.9 Sustainable Development

Sakin Kentte Çalışanların Sosyal Sorumluluk ve Çevre Algıları: Uzundere Örneği

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.300-306

Sokakta Çalışan Çocukların Sosyo Ekonomik Durumları

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 June 2016 Sustainable Development

Sosyo Ekonomik Yapının Göç Oluşumuna Etkileri Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 May 2015, pp.829-850 Sustainable Development

Geleneksel Değer Algılarının Kadınların Çalışma Hayatı Üzerine Etkileri Erzurum Örneği

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Semposyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, vol.1, pp.281-298

Çocukların Oyun Oynama Hakkına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Sosyal Politikalar

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.73-78

Engellilere Uygulanan Sosyal Yardımlar

9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Muğla, Turkey, 30 April - 02 May 2015, pp.20

Atatürk Üniversitesinde Ulaşılabilirlik

Uluslararası Katılımlı 8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Erzurum, Turkey, 15 - 17 May 2014, pp.35-44

Sosyal Politika Uygulamalarında Kalkınma Ajansları KUDAKA Örneği

14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2012, pp.119-162

Kriz Öncesi ve Sonrası Dönemde Türkiye de Bankacılık Sektöründe Etkinlik VZA ve Tobit Model Uygulaması

1 st International Scientific-Practical Conference, Baku, Azerbaijan, 23 - 25 November 2012, vol.1

Books & Book Chapters

DEZAVANTAJLI / RİSK ALTINDAKİ GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER

in: SOSYAL HİZMETTE DEZAVANTAJLI / RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR, Hüseyin Doğan, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.9-22, 2020

Sanayi Devrimi Dönemindeki Sosyo-Ekonomik Yapının Evrim Teorisine Etkisi

in: I. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ TEBLİĞLERİ, Prof. Dr. Adem TATLI, Prof. Dr. Hasan AKAN, Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN, Prof. Dr. Veysel GÜLLÜCE, Editor, Anıt Matbaacılık, Gaziantep, pp.850-858, 2018