Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

İbn Meymun ve Felsefesi

EKEV AKADEMİDERGİSİ , vol.10, no.31, pp.141-160, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EVRİMCİ DÜŞÜNCEDE İNSAN IRKININ ISLAHI- ÖJENİ

VI. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ, Van, Turkey, 20 October - 23 November 2022, pp.197-198

EVRİMCİ DÜŞÜNCENİN ENGELLİ BİREYLERE YAKLAŞIMI, ÖJENİ

V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Kütahya, Turkey, 21 October 2021

Aile Sosyal Destek Personel (ASDEP) Birimlerinin Sosyal Politika Uygulamalarındaki Rolü ve Uygulamada Karşılaşılan Problemler

TNKÜ İİBF Uluslararası Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Sempozyumu, Tekirdağ, Turkey, 06 May 2021, pp.46-55

Sosyal Darwinizm’in Oluşumunda Darwinizm’in Rolü

IV. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, 22 - 24 October 2020

Sakin Kent Uzundere’nin Alternatif Kış Turizmi Bağlamında Değerlendirilmesi

1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019

Evrim Teorisinin Sanayi Toplumundaki Yeri

III. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Iğdır, Turkey, 24 - 26 October 2019, pp.376-392

Bölgesel Göç ve Kadın İstihdamı

Kadın İstihdamının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri Çalıştayı: Erzurum Örneği, Erzurum, Turkey, 22 December 2017, pp.77-84 Sustainable Development

Göç ve Güvenlik Sorunları

Doğu Anadolu’xxda Uluslararsı Göç Çalıştayı, Erzurum, Turkey, 19 June 2018, pp.30 Sustainable Development

Klasik İktisadi Düşünce ile Evrim Teorisinin Entelektüel Beraberliği

II. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 09 November 2018

GÖÇ VE GÜVENLİK SORUNLARI

DOĞU ANADOLU'DA ULUSLARARASI GÖÇ ÇALIŞTAYI, Erzurum, Turkey, 19 June 2018, pp.30-31 Creative Commons License Sustainable Development

GÖÇ VE GÜVENLİK SORUNLARI

DOĞU ANADOLU'DA ULUSLARARASI GÖÇ ÇALIŞTAYI, Erzurum, Turkey, 19 June 2018, pp.30-31 Creative Commons License Sustainable Development

Sanayi Devrimi Dönemindeki Sosyo-Ekonomik Yapının Evrim Teorisine Etkisi

1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 30 November - 02 December 2017, pp.9 Sustainable Development

Sakin Kentte Çalışanların Sosyal Sorumluluk ve Çevre Algıları: Uzundere Örneği

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.300-306

Sokakta Çalışan Çocukların Sosyo Ekonomik Durumları

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 04 June 2016 Sustainable Development

Sosyo Ekonomik Yapının Göç Oluşumuna Etkileri Akademisyenler Üzerine Bir Uygulama

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 17 May 2015, pp.829-850 Sustainable Development

Geleneksel Değer Algılarının Kadınların Çalışma Hayatı Üzerine Etkileri Erzurum Örneği

Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Semposyumu, Erzurum, Turkey, 19 - 21 June 2014, vol.1, pp.281-298

Çocukların Oyun Oynama Hakkına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Sosyal Politikalar

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.73-78

Engellilere Uygulanan Sosyal Yardımlar

9. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Muğla, Turkey, 30 April - 02 May 2015, pp.20

Atatürk Üniversitesinde Ulaşılabilirlik

Uluslararası Katılımlı 8. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı, Erzurum, Turkey, 15 - 17 May 2014, pp.35-44

Sosyal Politika Uygulamalarında Kalkınma Ajansları KUDAKA Örneği

14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2012, pp.119-162

Books & Book Chapters

EVRİMCİ DÜŞÜNCEDE İNSAN IRKININ ISLAHI- ÖJENİ1

in: BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ - 6, İBRAHİM ÇEMBERLİTAŞ, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.89-99, 2023

TÜRKİYE’DE POST-MODERN DÖNEMDE KADININ İŞGÜCÜNE KATILIMI VE BOŞANMA

in: SOSYAL BİLİMLERDE ÖZGÜN ARAŞTIRMALAR, YANIK RAMAZAN, KÜÇÜKALİ ADNAN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.6-28, 2023

DEZAVANTAJLI / RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR: PREKARYA

in: SOSYAL HİZMETTE DEZAVANTAJLI / RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR II, DOĞAN, HÜSEYİN, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.9-38, 2022

THE EFFECTS OF THE COVID -19 PANDEMIC ON THE TOURISM SECTOR; A FIELD STUDY ON THE EMPLOYEES OF PALANDÖKEN AND SARIKAMIŞ ACCOMMODATION FACILITIES

in: CURRENT RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES, YANIK RAMAZAN,KÜÇÜKALİ ADNAN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.167-227, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

IMPACT RESEARCH OF THE DAY CARE CENTER SERVICE MODEL FOR THE DISABLED IN THE CONTEXT OF SOCIAL INCLUSION

in: CURRENT RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES, YANIK RAMAZAN,KÜÇÜKALİ ADNAN, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.125-166, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

DISADVANTAGED / AT RISK GROUPS: PRECARIA

in: DISADVANTAGED / AT RISK GROUPS IN SOCIAL WORK II, DOĞAN,HÜSEYİN, Editor, Nika Yayınev, Ankara, pp.13-41, 2022 Creative Commons License

THE ROLE OF FAMILY SOCIAL SUPPORT PERSONNEL (ASDEP) UNITS IN SOCIAL POLICY PRACTICES AND THE PROBLEMS THEY FACE

in: ASSESSMENTS AND RESEARCH ON LABOR ECONOMY AND ITS RELATIONS, GÜNEY AHMET; SIÇRAR HARUN, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.245-266, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

DEZAVANTAJLI / RİSK ALTINDAKİ GRUPLARA YÖNELİK SOSYAL HİZMETLER

in: SOSYAL HİZMETTE DEZAVANTAJLI / RİSK ALTINDAKİ GRUPLAR, Hüseyin Doğan, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.9-22, 2020 Creative Commons License

Sanayi Devrimi Dönemindeki Sosyo-Ekonomik Yapının Evrim Teorisine Etkisi

in: I. ULUSLARARASI BİLİMLER IŞIĞINDA YARATILIŞ KONGRESİ TEBLİĞLERİ, Prof. Dr. Adem TATLI, Prof. Dr. Hasan AKAN, Prof. Dr. İsmail KOCAÇALIŞKAN, Prof. Dr. Veysel GÜLLÜCE, Editor, Anıt Matbaacılık, Gaziantep, pp.850-858, 2018

Metrics

Publication

73

Project

2

Thesis Advisory

6

Open Access

20
UN Sustainable Development Goals