Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Lipogram and Minstrel Poetry

MILLI FOLKLOR, no.102, pp.29-42, 2014 (Journal Indexed in AHCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Âşıklık Geleneğinde Kıbrıs Sorunu

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ, vol.1, no.1, pp.76-93, 2020 (Other Refereed National Journals)

Türk Tepegözü

Millî Mecmûa, no.16, pp.181-199, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Bir Halk Hikayesi Parodisi, Bağlamından Kopan Bir Kahraman:Asri Kerem

Journal of Turkish Researches InstituteTürkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.66, pp.237-260, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anlatıdan Görsele Elektronik Mizah Kültürü

Journal of Turkish Research Institute, pp.101-112, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örnekleriyle Aşık Şiirinde Kore Savaşı

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.125-162, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çizgi Roman Türünün Kültür ve Tarih Öğretiminde İşlevi: Ratip Tahir Burak Örneği

XV. ULUSLARARASI BÜYÜK TÜRK DİLİ KURULTAYI BİLDİRİLERİ KİTABI, Tiflis, Georgia, 25 - 28 September 2020, vol.1, pp.580-587

Absürt Bir Parodi Örneği:Deli Dumrul Filmi

Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.359-377

Medya Araçlarının Çocuk Oyunlarına Etkileri

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Ordu, Turkey, 20 - 23 November 2017, pp.151-156

Değerler Eğitiminde Geleneksel Çocuk Oyunlarının Rolü

XIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Varşova, Poland, 25 - 28 September 2018, pp.625-631

YOL FOLKLORU VE SU ALTINDA KALAN ANLATILAR: ÇAMLIKAYA YOLU ÖRNEĞİ

MOTİF VAKFI ULUSLARARASI SOSYALBİLİMLER SEMPOZYUMU(, Çanakkale, Turkey, 8 - 10 November 2018, pp.57-66

Lisans 1. Sınıf Öğrencilerinin Halk Anlatılarına Aşinalığı Üzerine Bir İnceleme: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Örneği

XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bükreş, Romania, 25 - 28 September 2017, pp.519-525 Sustainable Development

Türün Parodisi Bağlamında Mizahi Destanlar

Korkut Ata’dan Günümüze Aşıklık Geleneği, Baku, Azerbaijan, 28 February - 01 March 2017

Dede Korkut Kitabı nın İlk Çocuk Neşirleri Üzerine Bazı Tespitler

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Dede Korkut ve Türk Dünyası, İzmir, Turkey, 19 - 23 October 2015, vol.1, pp.719-733

Âşıklık Geleneğinin Mizahi Yönü Bağlamında Üç Bayburtlu Âşık

Dede Korkut'tan Hicrani'ye Aşıklık Geleneği Çalıştayı, Bayburt, Turkey, 16 November 2016

Aşık Şiirinde Kore Savaşı

Uluslar Arası Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 16 - 18 December 2014, vol.1, pp.1-14 Sustainable Development

Anlatıdan Görsele Elektronik Mizah Kültürü

Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, Rize, Turkey, 13 - 15 May 2016

Günümüz Aşıklık Geleneği Temsilcilerinin Yetiştirlme Problemleri

Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Aşıklık Geleneği Bilgi Şöleni, Erzurum, Turkey, 15 - 17 October 2015 Sustainable Development

Deli Dumrul un Yazınsal Süeçteki Değersel Dönüşümü

Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, Bayburt, Turkey, 21 - 22 May 2015

Books & Book Chapters

Folklor ve Sinema

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2020

Aydınlanma-ısınma

in: Altınbulak Köyünde Halk Kültürü Değişmeleri , Dilaver Düzgün, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.32-34, 2020

Halk Bilgisi

in: Altınbulak Köyünde Halk Kültürü Değişmeleri, Dilaver Düzgün, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.69-80, 2020

Ağız Özelliklerinin Yerel Mizahın Oluşumuna Etkisi Bağlamında Beş Erzurum Fıkrası

in: Prof. Dr. Avni Gözütok -Armağan Kitap-, Süleyman Efendioğlu, Hüsna Kotan, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.259-269, 2020

Halk İnanışları

in: Altınbulak Köyünde Halk Kültürü Değişmeleri, Dilaver Düzgün, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.121-127, 2020

Çocuk Oyunları ve Oyuncaklar

in: Altınbulak Köyünde Halk Kültürü Değişmeleri, Dilaver Düzgün, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, pp.138-141, 2020

Günümüz Âşıklarının Sanata Yönelme ve Yetişme Şekilleri Üzerine Tespitler

in: Toroslardan Tanrı Dağlarına Türk Halk Biliminin Ulu Çınarı Prof. Dr. Ali Berat Alptekin Armağanı, Esma Şimşek, Hatice İçel, Selçuk Peker, Atiye Nazlı, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.611-618, 2019 Sustainable Development

Âşık Tarzı Şiir Geleneğinde Züğürt/Fakir Destanları

in: Fakirlik, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitap, İstanbul, pp.121-155, 2019

Köy Seyirlik Oyunlarında Bir Güldürme Yöntemi Olarak İnsanın Nesneleştirilmesi

in: Gülmek, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Libra Kitap, İstanbul, pp.155-191, 2018

Çizgi Roman Formunda Yayımlanan Dede Korkut Anlatıları: Çocuk Haftası Dergisi Örneği

in: Çizgi Roman Kitabı, Emine Gürsoy Naskali, Editor, Kitabevi yayınları, İstanbul, pp.139-194, 2018