Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’nin İnsani Yardım Politikalarının Yumuşak Güç Bağlamında Analiz Edilmesi

7. ULUSLARARASI 19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, 19 May 2022 Creative Commons License Sustainable Development

İklim Krizi ve Türkiye’nin Bu Konudaki Çalışmaları

Internatıonal Scıentıfıc Research Congress Dedıcated to the 30th Annıversary of Baku Eurasıa Unıversıty, 28 April 2022 Creative Commons License Sustainable Development

EMİR KEBİR’İN HAYATI VE İRAN REFORM HAREKETLERİ

8. Uluslararası GAP SOSYAL BİLİMLER Kongresi, Turkey, 01 November 2021, pp.73-76 Creative Commons License Sustainable Development

Kosova'nın Bağımsızlık Sürecine Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

UBCAK 6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (Online), Turkey, 26 July 2021 Creative Commons License

FEMİNİZM TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE'YE YAPILAN GÖÇLERİN ANALİZİ

UBCAK 6. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (Online), Turkey, 26 July 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

16

Project

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals