Dr.Öğr.Üyesi

Ahmet Fatih AYDEMİR


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2005 - 2011

2005 - 2011

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, Türkiye

2001 - 2005

2001 - 2005

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Türkiye

1997 - 2001

1997 - 2001

Lisans

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Doktora

Avrupa Birliği'ne 2004'te üye olan ülkelerin mali ve parasal disiplin uygulamaları ile ekonomik büyüme ilişkileri: Türkiye için çıkarımlar The relationship between fiscal and monetary discipline practises and economic growth of the countries enrolled European Union in 2004: Inferences for Turkey

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası

2005

2005

Yüksek Lisans

Avrupa Birliği'ninTürkiye'deki KOBİ'lere yönelik fonları ve kullanım koşulları; Erzurum ili üzerine uygulama The European Union's funds towards small and medium sized enterprises (SME's) in Turkey and their conditions of use; An application in the city of Erzurum

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, İktisat Politikası

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

2013 - 2018

2013 - 2018

Yrd.Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret Ve Lojistik

2012 - 2013

2012 - 2013

Uzman

Atatürk Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi, Mülkiyeti Koruma

2012 - 2012

2012 - 2012

Araştırma Görevlisi Dr.

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2005 - 2012

2005 - 2012

Araştırma Görevlisi

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

Yönetimsel Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Akademik Kurul Üyesi

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

2018 - 2018

2018 - 2018

Merkez Müdür Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Çin Ekonomisinde Büyümenin Sürdürülebilirliği: Yüksek Teknolojik Mal İhracatının Belirleyicileri

AKSU H. , AYDEMİR A. F. , KARAKÖY Ç., YURTTANÇIKMAZ Z. Ç. , EMSEN Ö. S.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.19, ss.214-225, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

İspir Fasulyesi nin Üretim Piyasaya Arz Süreçlerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

EFEOĞLU R., AYDEMİR A. F. , EMSEN Ö. S.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens. Dergisi, cilt.20, ss.985-1001, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLER ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1997:01-2017:12)

AKSU H. , EMSEN Ö. S. , AYDEMİR A. F.

1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi’ne (The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences-ICCDSS), İzmir, Türkiye, 5 - 07 October 2018, ss.495-509

2018

2018

Türkiye’de Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler (1980-2014)

ÖZDEMİR D. , GERNİ C., AYDEMİR A. F. , EMSEN Ö. S.

International Conference on Economics Finance and Banking, TAŞKENT, Özbekistan, 17 - 19 June 2018, ss.376-383

2018

2018

Türkiye’de İç Göçün Belirleyicileri

ÖZDEMİR D. , TOPÇUOĞLU Ö. , AYDEMİR A. F.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ISABMER 2018), Bayburt, Türkiye, 3 - 05 May 2018, ss.49-50

2018

2018

Türkiye’de İç Göçün Belirleyicileri

ÖZDEMİR D. , TOPÇUOĞLU Ö., AYDEMİR A. F.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ISABMER 2018), Bayburt, Türkiye, 3 - 05 May 2018, ss.49-50

2017

2017

Kuznets Eğrisi ile Ekonomik ve Siyasal Liberalizasyon Uygulamaları Arasındaki İlişkiler

NİŞANCI M., AYDEMİR A. F. , Tosun B. , EMSEN Ö. S.

International Conference on Economics Finance and Banking, Bishkek, Kırgızistan, 5 October - 07 January 2017, cilt.9, ss.1-9

2016

2016

G 20 Ülkelerinde İşsiz lik ve Askeri Harcamalar Arasındaki İlişkiler

AYDEMİR A. F. , ÖZDEMİR D. , EMSEN Ö. S.

International Conference on Eurasian Economies 2016, Kaposvar, Macaristan, 29 - 31 August 2016

2016

2016

G 20 Ülkelerinde Askeri Harcamalar ile İşsizlik Arasındaki İlişkiler

AYDEMİR A. F. , ÖZDEMİR D. , EMSEN Ö. S.

International Conference on Economics Finance and Banking, 29 - 31 August 2016, ss.437-444

2015

2015

Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Seçilmiş Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi

YURTTANÇIKMAZ Z. Ç. , EMSEN Ö. S. , AYDEMİR A. F. , ÇELİK A. A.

International Conference on Economics Finance and Banking, Kazan, Rusya, 9 - 11 September 2015, ss.816-824

2014

2014

Geçiş Ekonomilerinde Bütçe Açıkları ve Parasallaştırılması Boyutu

ÖZDEMİR D. , BUZDAĞLI Ö. , AYDEMİR A. F. , EMSEN Ö. S. , DAŞTAN H.

Econworld, International Conferance in Economics, Prag, Czech Republic, 3 - 05 September 2014

2011

2011

Hayat Boyu Öğrenmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi Örneği

YAYLALI M. , ÖZER H. , DOĞAN E. M. , AKTÜRK E. , DAŞTAN H., ÇALMAŞUR G., et al.

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:Yeni Yönelişler ve Sorunlar (International Higher Education Congress:New Trends and Issues), İstanbul, Türkiye, 27 - 29 May 2011, cilt.2, ss.1380-1386

Kitap & Kitap Bölümleri

2014

2014

Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri

EMSEN Ö. S. , AYDEMİR A. F. , EKİNCİ E. D. , DELİCE G., YANTUR UYSAL P., YURTTANÇIKMAZ Z. Ç. , et al.

1. bölüm BİRİNCİ EN İYİ TEORİSİ:KÜRESELLEŞME, 2. bölüm İKİNCİ EN İYİ TEORİSİ:BÖLGESELLEŞME, 3.bölüm EKONOMİK ENTEGRASYON ÇEŞİTLERİ VE GÜMRÜK BİRLİĞİ TEORİSİ, Ömer Selçuk EMSEN, Editör, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, 2014

Bilirkişi Raporları

Desteklenen Projeler

2010 - 2011

2010 - 2011

Webderslik Ile Akademik Etki Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje

AYDEMİR A. F.