Asst. Prof.

Ahmet Fatih AYDEMİR


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Uluslararası Ticaret Anabilim Dalı

Education Information

2005 - 2011

2005 - 2011

Doctorate

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Postgraduate

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat, Turkey

1997 - 2001

1997 - 2001

Undergraduate

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat, Turkey

Dissertations

2012

2012

Doctorate

Avrupa Birliği'ne 2004'te üye olan ülkelerin mali ve parasal disiplin uygulamaları ile ekonomik büyüme ilişkileri: Türkiye için çıkarımlar The relationship between fiscal and monetary discipline practises and economic growth of the countries enrolled European Union in 2004: Inferences for Turkey

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Politikası

2005

2005

Postgraduate

Avrupa Birliği'ninTürkiye'deki KOBİ'lere yönelik fonları ve kullanım koşulları; Erzurum ili üzerine uygulama The European Union's funds towards small and medium sized enterprises (SME's) in Turkey and their conditions of use; An application in the city of Erzurum

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Economics, Economic Policy

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2013 - 2018

2013 - 2018

Assistant Professor

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2012 - 2013

2012 - 2013

Expert

Ataturk University, Açıköğretim Fakültesi, Bankacılık Ve Sigortacılık

2012 - 2012

2012 - 2012

Research Assistant PhD

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat

2005 - 2012

2005 - 2012

Research Assistant

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı

Managerial Experience

2018 - 2020

2018 - 2020

Fakülte Kurulu Üyesi

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2017 - 2020

2017 - 2020

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ataturk University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

2018 - 2018

2018 - 2018

Deputy Director of the Center

Atatürk Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

Courses

Undergraduate

Undergraduate

International Trade and Transport Legislation

Undergraduate

Undergraduate

International Trade and Transport Legislation

Undergraduate

Undergraduate

Introduction to Logistics

Doctorate

Doctorate

Global Logistics and Distribution Channels Management

Postgraduate

Postgraduate

Uluslararası Lojistik Yönetimi

Articles Published in Other Journals

2020

2020

N11 Ülkelerinde Enerji Kullanımı ve Ekonomik Büyüme: PanelNedensellik Analizi

Aydemir A. F. , Atılgan D., Türkmen S.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.2, pp.1029-1037, 2020 (National Refreed University Journal)

2019

2019

Türkiye’de 2000 Yılı Sonrası Lojistik Sektörü Alt Yapı Yatırımları ve Dış Ticarete Katkıları

AYDEMİR A. F. , Öz A.

DÜŞÜNCE DÜNYASINDA TÜRKİZ SİYASET VE KÜLTÜR DERGİSİ, no.53, pp.111-127, 2019 (Other Refereed National Journals)

2018

2018

ÇİN EKONOMİSİNDE BÜYÜMENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YÜKSEK TEKNOLOJİK MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ

AKSU H. , AYDEMİR A. F. , KARAKÖY Ç., YURTTANÇIKMAZ Z. Ç. , EMSEN Ö. S.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.19, no.2, pp.214-225, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

İHRACAT VE İTHALAT ARASINDAKİ ASİMETRİK İLİŞKİLER ARAŞTIRMASI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1997:01-2017:12)

AKSU H. , EMSEN Ö. S. , AYDEMİR A. F.

1. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi’ne (The 1st International Conference on Critical Debates in Social Sciences-ICCDSS), İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2018, pp.495-509

2018

2018

Türkiye’de Askeri Harcamalar ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler (1980-2014)

ÖZDEMİR D. , GERNİ C., AYDEMİR A. F. , EMSEN Ö. S.

International Conference on Economics Finance and Banking, TAŞKENT, Uzbekistan, 17 - 19 June 2018, pp.376-383

2018

2018

Türkiye’de İç Göçün Belirleyicileri

ÖZDEMİR D. , TOPÇUOĞLU Ö., AYDEMİR A. F.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ISABMER 2018), Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.49-50

2018

2018

Türkiye’deki İç Göçün Belirleyicileri

ÖZDEMİR D. , TOPÇUOĞLU Ö. , AYDEMİR A. F.

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

2018

2018

Türkiye’de İç Göçün Belirleyicileri

ÖZDEMİR D. , TOPÇUOĞLU Ö. , AYDEMİR A. F.

Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu ISABMER 2018), Bayburt, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.49-50

2018

2018

Sovyetler Tam Eşitlikçi miydi?

ÖZDEMİR D. , BUZDAĞLI Ö. , AYDEMİR A. F.

Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 3 - 05 May 2018

2017

2017

Kuznets Eğrisi ile Ekonomik ve Siyasal Liberalizasyon Uygulamaları Arasındaki İlişkiler

NİŞANCI M., AYDEMİR A. F. , Tosun B. , EMSEN Ö. S.

International Conference on Economics Finance and Banking, Bishkek, Kyrgyzstan, 5 October - 07 January 2017, vol.9, pp.1-9

2017

2017

Üst Orta Gelir Grubu Ülkelerde Mutluluk ve Liberalizasyon İlişkileri

Yurttançıkmaz Z. Ç. , Azgün S. , Soyyiğit S., Emsen Ö. S. , Aydemir A. F.

III. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, vol.1, no.1, pp.47-48 Creative Commons License

2016

2016

G 20 Ülkelerinde İşsiz lik ve Askeri Harcamalar Arasındaki İlişkiler

AYDEMİR A. F. , ÖZDEMİR D. , EMSEN Ö. S.

International Conference on Eurasian Economies 2016, Kaposvar, Hungary, 29 - 31 August 2016

2016

2016

G 20 Ülkelerinde Askeri Harcamalar ile İşsizlik Arasındaki İlişkiler

AYDEMİR A. F. , ÖZDEMİR D. , EMSEN Ö. S.

International Conference on Economics Finance and Banking, 29 - 31 August 2016, pp.437-444

2015

2015

Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Seçilmiş Ülkeler Üzerine Panel Veri Analizi

YURTTANÇIKMAZ Z. Ç. , EMSEN Ö. S. , AYDEMİR A. F. , ÇELİK A. A.

International Conference on Economics Finance and Banking, Kazan, Russia, 9 - 11 September 2015, pp.816-824

2014

2014

Geçiş Ekonomilerinde Bütçe Açıkları ve Parasallaştırılması Boyutu

ÖZDEMİR D. , BUZDAĞLI Ö., AYDEMİR A. F. , EMSEN Ö. S. , DAŞTAN H.

Econworld, International Conferance in Economics, Prag, Czech Republic, 3 - 05 September 2014

2012

2012

Klasik Girişimcilik Algılaması Dışında Bir Bakış Sosyal Sermaye Unsuru ve Bunun Geçiş Ekonomilerinin Performanslarına Etkisi

EMSEN Ö. S. , NAKTİYOK A. , YAPRAKLİ S. , KARAKÖY Ç., AYDEMİR A. F.

3. Uluslararası Girişimcilik Kongresi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bishkek, Kyrgyzstan, 17 - 19 May 2012, pp.136-146

2011

2011

Hayat Boyu Öğrenmede Üniversite Faktörü Webderslik ile Akademik Etki Projesi Örneği

YAYLALI M. , ÖZER H. , DOĞAN E. M. , AKTÜRK E. , DAŞTAN H., ÇALMAŞUR G., et al.

Uluslararası Yükseköğretim Kongresi:Yeni Yönelişler ve Sorunlar (International Higher Education Congress:New Trends and Issues), İstanbul, Turkey, 27 - 29 May 2011, vol.2, pp.1380-1386

Books & Book Chapters

2020

2020

YAŞANMIŞ PANDEMİLER PERSPEKTİFİNDE COVİD-19’UNKÜRESEL EKONOMİYE ETKİLERİNİN ÖNGÖRÜLMESİ

Aydemir A. F.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Doç. Dr. Yüksel Akay Unvan,Doç. Dr. Faruk Kalay, Editor, Ivpe, Ankara, pp.137-146, 2020

2020

2020

BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİNDE AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE OLAN GEÇİŞ EKONOMİLERİNİN PARASAL VE MALİ DİSİPLİN UYUMU

Aydemir A. F.

in: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar -II Cilt 1, Kıroğlu,Hasan Selim, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.1-24, 2020

2020

2020

TÜRK DÜNYASINDA SAĞLIK HARCAMALARI İLEEKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİNEKONOMETRİK ANALİZİ

Aydemir A. F.

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar, Mete,Mustafa, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.487-508, 2020

2018

2018

İthalat İşlemleri

AYDEMİR A. F. , YURTTANÇIKMAZ Z. Ç. , KARAKÖY Ç., CENGİZ E., DURSUN E.

in: İTHALAT İHRACAT TEKNİĞİ, Prof.Dr.Ömer Selçuk EMSEN, Editor, ATATÜRK ÜNİVESİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.1-20, 2018

2018

2018

İhracat ve İthalat Satış Sözleşmeleri Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözümü

AYDEMİR A. F.

in: İTHALAT-İHRACAT TEKNİĞİ, Prof.Dr. Ömer Selçuk EMSEN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.1-24, 2018

2018

2018

Dış Ticarette Kullanılan Teslim Şekilleri

AYDEMİR A. F. , YURTTANÇIKMAZ Z. Ç. , KARAKÖY Ç., CENGİZ E., DURSUN E.

in: İTHALAT-İHRACAT TEKNİĞİ, Prof.Dr. Ömer Selçuk EMSEN, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, Erzurum, pp.1-23, 2018

2013

2013

AVRUPA’DA BİRLİK OLUŞTURMA SÜRECİNE TARİHSEL BAKIŞ

AYDEMİR A. F.

in: Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, EMSEN, ÖMER SELÇUK, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-14, 2013

2013

2013

OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE’NİN BATILILAŞMA ÇABALARI

AYDEMİR A. F.

in: Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, EMSEN, ÖMER SELÇUK, Editor, Ataürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-16, 2013

2013

2013

AVRUPA BİRLİĞİNDE GENİŞLEME SÜREÇLERİ

AYDEMİR A. F.

in: Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkileri, ESMEN, ÖMER SELÇUK, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Erzurum, pp.1-15, 2013

Expert Reports

Scientific Refereeing

May 2020

May 2020

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2015

January 2015

E-CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ (ELEKTRONİK)

National Scientific Refreed Journal