Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SOSYAL MEDYAYI ETKİN KULLANAN MARKALARIN DİYALOJİK İLETİŞİM AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.8, no.2, pp.863-899, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Toplumsalın Yeni Agorası Olarak Sosyal Medya Eleştirel Yaklaşım

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.4, pp.124-148, 2016 (Other Refereed National Journals)

Pazarlama İletişimi Açısından İnsan Kaynakları Yönetimi

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, vol.8, pp.139-156, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KRİZ YÖNETİM MERKEZİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜN KRİZ YÖNETİM FAALİYETLERİ

ULUSLARARASI KATILIMLI VI. SAĞLIK İLETİŞİMİ SEMPOZYUMU 26-27 KASIM 2020, İstanbul, Turkey, 26 - 27 November 2020, pp.5-6 Creative Commons License Sustainable Development

Mükemmel Halkla İlişkiler Kriterleri Bağlamında Erzurum’daki İ̇şletmelerin Halkla İlişkiler Davranış Kalıpları

3. ERASMUS ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Elazığ, Turkey, 6 - 07 March 2020, pp.139-140 Creative Commons License

İletişim çatışmalarının çözümünde anahtar kavram duygusal zeka

Communication, 2nd International Conferance in Communication and Media Studies, 2 - 04 May 2007

Books & Book Chapters

Dijital Temelli Kriz Yönetimi

in: Dijital Halkla İlişkilerde Güncel Konular, Ayhan DOĞAN, Editor, Literatürk Yayıncılık, Konya, pp.11-40, 2021 Creative Commons License

Crisis Communication

in: New Communication Approaches in the Digitalized World, Mehmet Serdar Erciş and Enes Emre Başar, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.30, 2020 Creative Commons License

Kurumsal Kimlik ve Halkla İlişkiler

in: İletişimde Seçme Konular 1, Prof. Dr. Suat GEZGİN Dr. Öğretim Üyesi Hasan Çiftçi, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.29-55, 2020 Creative Commons License

ÇEŞİTLİ SİYASAL GELENEKLERDE SİVİL TOPLUM ANLAYIŞI

in: İnsanî ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Zafer Gölen Doç. Dr. Sevilay Özer, Editor, İVPE, Cetinje, pp.144-158, 2020 Creative Commons License

MARKA DEĞERLEME VE INTERBRAND ve BRAND FINANCE MARKA DEĞERLEME ÖLÇEKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

in: İnsanî ve Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar, Prof.Dr. Zafer Gölen, Doç.Dr. Sevilay Özer, Editor, IVPE, Cetinje, pp.9, 2020 Creative Commons License

Excellent Public Relations Criteria

in: New Communication Approaches in the Digitalized World, Mehmet Serdar Erciş and Enes Emre Başar, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.21, 2020 Creative Commons License

Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler

in: İletişimde Seçme Konular 2, Prof. Dr. Suat GEZGİN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÇİFTÇİ, Editor, İKSAD PUBLİSHİN HOUSE, Ankara, pp.3-26, 2020 Creative Commons License

Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkilere Genel Bakış

in: Kriz Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Ayhan DOĞAN, Editor, LİTERATÜRK, Konya, pp.9-33, 2020 Creative Commons License

İmaj Yönetimi

in: Uluslararası Halkla İlişkiler, Fatma GEÇİKLİ, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.13, 2017

Kriz Yönetimi ve Halkla İlişkiler

in: Halkla İlişkiler, Prof. Dr. Fatma Geçikli, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2016

İletişim Kavramı ve Süreci

in: iletişime Giriş, Yrd. Doç. Dr. Eyyup Akbulut, Editor, Atatürık Üniversitesi AOF, Erzurum, 2016

Halkla İlişkilerde Hedef Kitle

in: Halkla İlişkiler, Prof. Dr. Fatma Geçikli, Editor, Atatürk Üniversitesi AOF, Erzurum, 2016