Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Infertility Stigma Scale: A psychometric study in a Turkish sample

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.55, no.2, pp.328-335, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Bishop scoring: Perceived benefits of using in labour induction by Turkish midwives.

International journal of nursing practice, vol.22, pp.436-443, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Validity and reliability study of the Tilburg Pregnancy Distress Scale into Turkish.

Journal of psychiatric and mental health nursing, vol.22, pp.260-9, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Traditional infant care practices of mothers with 6-12 month-old infants in Turkey

INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, vol.13, no.2, pp.266-274, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Midwifery Education in Turkey

Collegium Antropologicum, vol.36, no.4, pp.1453-1456, 2012 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Vajinal Doğum Yapan Lohusaların Doğum Sürecine Yönelik Endişelerinin Belirlenmesi

STED/Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.30, no.6, pp.386-391, 2021 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Attitudes of Students in Different Fields towards Lesbians and Gays

Journal of Sociology and Social Work, vol.9, no.1, pp.37-42, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Women’s Satisfaction Levels to Care in Postpartum Period

EAS Journal of Nursing and Midwifery, vol.3, no.1, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

İnfertil Çiftlerin Ebeveyn Olmaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.158-165, 2020 (National Refreed University Journal)

DETERMINATION OF THE PERCEPTIONS OF WOMEN GIVING VAGINAL BIRTHS ABOUT SUPPORTIVE CARE IN LABOR

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.76-80, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİKSEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.1, pp.25-32, 2019 (Other Refereed National Journals)

THE EFFECT OF HUMOR STYLES OF PREGNANT WOMEN ON DISTRESS

Eastern Journal of Medical Sciences, vol.4, pp.18-23, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

4-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin İstismar Potansiyellerinin Belirlenmesi.

Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.57-63, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

EBELİK VE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.21, pp.163-170, 2018 (Other Refereed National Journals)

Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Şiddete Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.21, no.3, pp.171-177, 2018 (Other Refereed National Journals)

FENİLKETONÜRİ VE ERKEN TANININ ÖNEMİ

E-sağlık ebelik dergisi, vol.4, pp.46-50, 2016 (Other Refereed National Journals)

Nişanlı Çiftlerin Birbirleriyle Olan İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.25, pp.188-196, 2016 (Other Refereed National Journals)

ANNELERİN DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE DOĞUMDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, vol.19, pp.92-99, 2016 (Other Refereed National Journals)

RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH PRACTICES AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PREGNANCY

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, pp.75, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

SEZARYEN AMELİYATI OLAN LOHUSALARDA PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, vol.19, no.1, pp.58-64, 2016 (Other Refereed National Journals)

Gebelerde Distres Düzeyinin Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi., vol.18, pp.196-203, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Effect of the Care Given Using Orem s Self Care Model on the Postpartum Self Evaluation

International Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.393-403, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Fatigue Levels of Postpartum Women Accordingto the Birth Method

International Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.124-130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Loğusaların Doğum Sonu Konfor Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektornik Dergisi, vol.7, pp.186-192, 2014 (Other Refereed National Journals)

Erken postpartum dönemde emzirme ve depresyon arasındaki ilişki

MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, vol.48, no.2, pp.125-132, 2014 (Other Refereed National Journals)

Difference of Health Practices Between Wanted and Unwanted Pregnancy

International Journal of Caring Sciences, vol.7, no.2, pp.508-519, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sağlıkta Eşitsizlikler Kapsamında Anne Sağlığı

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, vol.7, pp.50-51, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Erzurum’da Gebelik ve Doğum Sonu Dönemde Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.15, pp.262-267, 2012 (Other Refereed National Journals)

Determination of support needs and post-partum support levels of post-partum women

Journal of Psychiatric Nursing, vol.3, no.3, pp.129-135, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Servikal Kanserden Korunma Erken Tanı Tarama Yöntemleri ve Ebe Hemşirenin Rolü

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, vol.18, pp.61-72, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Sosyal Destek Düzeyinin Belirlenmesi

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.9, pp.463-470, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019 Sustainable Development

Kuramlarla Prenatal Bakım

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 20 November 2020, pp.1-3

Vajinal Doğum Yapan Kadınların Doğumda Verilen Destekleyici Bakıma İlişkin Algılarının Belirlenmesi

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 November 2019

Gebelerin Sağlık Okuryazarlığı ile Sağlık Uygulamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 November 2019

Gebelerde doğum korkusu düzeyi ve yordayan değiskenlerin incelenmesi

4. Uluslararası - 5. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 06 November 2019

4-6 Yaş Çocuğa Sahip Annelerin İstismar Potansiyellerinin Belirlenmesi

1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 14 November 2019

Ebelik Öğrencilerinin Ebe, Gebe ve Doğum Kavramlarına İlişkin Algıları: Metafor Analizi

6. Uluslararası - 10. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Sivas, Turkey, 19 April 2019

Umblikal Kordu Kesme Zamanının Bebekteki Beta-Endorfin Seviyesine ve Anne-Bebek Bağlanmasına Etkisi

Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018, pp.199-205 Creative Commons License

Vajinal Doğum Yapan Loğusaların Doğum Sürecine Yönelik Endişelerinin Belirlenmesi

4. ULUSLARARASI-8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

The effect of humor styles of pregnant women on pregnancy distress

18th International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology Congress, Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

Validity and reliability study of the infertility stigma scale into Turkish

18th International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology Congress, Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016

Doğumun 3. evresini aktif yönetelim mi

3. Uluslararası 7. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Klinik Uygulamalarda Ebelik Öğrencilerinin Şiddete Maruz Kalma Durumları

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016, pp.152-153

EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslar arası - 7. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Klinik Uygulamalarda Ebelik Öğrencilerinin Şiddete Maruz Kalma Durumları

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Prenatal Distress in Turkish Pregnant Women

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015 Sustainable Development

Gebelerin Mizah Tarzlarının Gebelikteki Distres Üzerine Etkisi

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

Ebelerin Prekonsepsiyonel Bakım Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Annelerin Doğum Şekline Göre Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 April 2015

The Relationship between Distress and Prenatal Attachment during Pregnancy

CARE4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, Antwerp, Belgium, 4 - 07 February 2015

Relationship Between Health Practices and Emotional Intelligence in Pregnancy

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Anne Adaylarına Göre Ebelik Mesleğinde Erkek Ebeler Olabilir Mi

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Erzurum da Kadın Doğum Hastanesine Başvuran Gebelerde Gebelikte Depresyon Prevelansı

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Erken Postpartum Dönemde Emzirme ve Depresyon Arasındaki İlişki

I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013

Kars İl Merkezinde Yaşayan Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 June 2013

Bishop Skorlamasına Göre Oksitosin Uygulaması

1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi, 11-13 Ekim 2012, Ankara, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2012

Loğusaların Doğum Sonu Konfor Düzeylerinin Belirlenmesi

1.Uluslararası-2. Ulusal Ebelik Kongresi 13-16 Ekim 2011 Safranbolu, KARABÜK, Karabük, Turkey, 13 - 16 October 2011

Annelerin Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 6-9 Eylül 2011, İzmir, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011

Gebeliğin İstenme Durumunun Gebelerin Yaptığı Sağlık Uygulamalarına Etkisinin İncelenmesi

10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2011

Erzurum’da Gebelik ve Doğum Sonrası Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Turkey, 23 - 25 April 2009

Yurtta Kalan Kız Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

6. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007

Books & Book Chapters

Riskli Doğum Eylemi ve Bakım

in: Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği., Nazik Evşen, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.333-374, 2022

Perinatal Ruh Sağlığı

in: Ebeliğin Temelleri Öğrenciler İçin Ders Kitabı, Dolgun G., Özkan H., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, pp.281-301, 2022

Gebelikte Ortaya Çıkan Riskli Durumlar

in: Doğum Öncesi Dönem-II, Kıymet Yeşilçiçek Çalık,Fatma Coşar Çetin, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.33-58, 2021

Sağlık Ekibi Üyesi Olarak Ebe

in: Sağlık Ekibi, BALCI AKPINAR,Reva, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.64-85, 2021

Christine’in Hikayesi, Hannah’ın Doğumu, Aşkın Kitabı

in: Spiritual Ebelik, Dereli Yılmaz S,Gökyıldız Sürücü Ş., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.90-103, 2020

Tarama programlarının önemi ve Türkiye’de rutin yenidoğan tarama uygulamaları

in: EBELER İÇİN YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, RABİA EKTİ GENÇ, HAVA ÖZKAN, Editor, ANADOLU TIP KİTABEVLERİ, Elazığ, pp.482-496, 2016