Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Infertility Stigma Scale: A psychometric study in a Turkish sample

PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE, vol.55, no.2, pp.328-335, 2019 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Bishop scoring: Perceived benefits of using in labour induction by Turkish midwives.

International journal of nursing practice, vol.22, pp.436-443, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Validity and reliability study of the Tilburg Pregnancy Distress Scale into Turkish.

Journal of psychiatric and mental health nursing, vol.22, pp.260-9, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Traditional infant care practices of mothers with 6-12 month-old infants in Turkey

INDIAN JOURNAL OF TRADITIONAL KNOWLEDGE, vol.13, no.2, pp.266-274, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Öğretmenlerin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Görüşleri ve Farkındalık Düzeyleri

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.1, no.8, pp.22-25, 2021 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

İnfertil Çiftlerin Ebeveyn Olmaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.158-165, 2020 (National Refreed University Journal)

DETERMINATION OF THE PERCEPTIONS OF WOMEN GIVING VAGINAL BIRTHS ABOUT SUPPORTIVE CARE IN LABOR

Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.3, pp.76-80, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİKSEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.22, no.1, pp.25-32, 2019 (Other Refereed National Journals)

THE EFFECT OF HUMOR STYLES OF PREGNANT WOMEN ON DISTRESS

Eastern Journal of Medical Sciences, vol.4, pp.18-23, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

EBELİK VE HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.21, pp.163-170, 2018 (Other Refereed National Journals)

FENİLKETONÜRİ VE ERKEN TANININ ÖNEMİ

E-sağlık ebelik dergisi, vol.4, pp.46-50, 2016 (Other Refereed National Journals)

Nişanlı Çiftlerin Birbirleriyle Olan İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.25, pp.188-196, 2016 (Other Refereed National Journals)

ANNELERİN DOĞUM ŞEKLİNE GÖRE DOĞUMDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, vol.19, pp.92-99, 2016 (Other Refereed National Journals)

RELATIONSHIP BETWEEN HEALTH PRACTICES AND EMOTIONAL INTELLIGENCE IN PREGNANCY

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES, pp.75, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelikte Sağlık Uygulamaları İle Duygusal Zeka Arasındaki İlişki

Uluslararası Hemşirelik Dergisi, vol.6, pp.75-88, 2016 (Other Refereed National Journals)

SEZARYEN AMELİYATI OLAN LOHUSALARDA PROGRESİF GEVŞEME EGZERSİZLERİNİN AĞRI KONTROLÜ ÜZERİNE ETKİSİ

Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences, vol.19, no.1, pp.58-64, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sezeryan Ameliyatı Olan Lohusalarda Progresif Gevşeme Eğzersizlerinin Ağrı Kontrolü Üzerine Etkisi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, pp.58-64, 2016 (Other Refereed National Journals)

Sezaryen Ameliyatı Olan Lohusalarda Progresif Gevşeme Egzersizlerinin Ağrı Kontrolü Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.58-64, 2016 (Other Refereed National Journals)

Gebelerde Distress Düzeyinin Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, no.3, pp.196-203, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gebelerde Distres Düzeyinin Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi., vol.18, pp.196-203, 2015 (Other Refereed National Journals)

The Effect of the Care Given Using Orem s Self Care Model on the Postpartum Self Evaluation

International Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.393-403, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison Of Fatigue Levels 0f Postpartum Women According To The Birth Method

International Journal of Caring Sciences, vol.8, no.1, pp.124-130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Fatigue Levels of Postratum Women According to the Birth Method

International Journal of Caring Sciences, vol.8, no.1, pp.124-130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Comparison of Fatigue Levels of Postpartum Women Accordingto the Birth Method

International Journal of Caring Sciences, vol.8, pp.124-130, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Loğusaların Doğum Sonu Konfor Düzeyleri Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektornik Dergisi, vol.7, pp.186-192, 2014 (Other Refereed National Journals)

Erken postpartum dönemde emzirme ve depresyon arasındaki ilişki

MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, vol.48, no.2, pp.125-132, 2014 (Other Refereed National Journals)

Difference Of Health Practıces Between Wanted and Unwanted Pregnancy

INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES, vol.7, no.2, pp.508-519, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Difference of Health Practices Between Wanted and Unwanted Pregnancy

International Journal of Caring Sciences, vol.7, no.2, pp.508-519, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Erken Postpartum Dönemde Emzirme Ve Depresyon Arasındaki İlişki

MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL, vol.48, pp.124-131, 2014 (Other Refereed National Journals)

Sağlıkta Eşitsizlikler Kapsamında Anne Sağlığı

Sağlıkla Hemşirelik Dergisi, vol.7, pp.50-51, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Erzurum’da Gebelik ve Goğum Sonu Dönemde Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.15, pp.262-267, 2012 (Other Refereed National Journals)

Determination of support needs and post-partum support levels of post-partum women

Journal of Psychiatric Nursing, vol.3, no.3, pp.129-135, 2012 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Servikal Kanserden Korunma Erken Tanı Tarama Yöntemleri ve Ebe Hemşirenin Rolü

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, vol.18, pp.61-72, 2011 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Hiperemezis Gravidarum Tanısı Alan Gebelerin Sosyal Destek Düzeyinin Belirlenmesi

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, vol.9, pp.463-470, 2010 (Other Refereed National Journals)

Erzurum da gebelik ve doğum sonu dönemde yapılan geleneksel uygulamaların belirlenmesi

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kuramlarla Prenatal Bakım

1. Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi, Eskişehir, Turkey, 20 November 2020, pp.1-3

Umblikal Kordu Kesme Zamanının Bebekteki Beta-Endorfin Seviyesine ve Anne-Bebek Bağlanmasına Etkisi

Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 December 2018, pp.199-205 Creative Commons License

Vajinal Doğum Yapan Loğusaların Doğum Sürecine Yönelik Endişelerinin Belirlenmesi

4. ULUSLARARASI-8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

Vajinal Doğum Yapan Lohusaların Doğum Sürecine Yönelik Endişelerinin Belirlenmesi

4. Uluslararası ve 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., 20 - 22 April 2017

Validity and reliability study of the infertility stigma scale into Turkish

18th International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology Congress, Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016

The Effect of Humor Styles of Pregnant Women on Pregnancy Distress

18th ISPOG Congress- XX Congreso de la Seccion de Ginecologia y Obstetricia Psicosomatica de la SEGO, Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

The Effect Of Humor Styles Of Pregnant Women On Pregnancy Dıstress

18th ISPOG(Internatıonal Socıety Of Psychosomatıc Obstetrıcs And Gynaecology) Congress, Malaga, Spain, 12 - 14 May 2016 Sustainable Development

KLİNİK UYGULAMALARDA EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMLARI

3. Uluslararası - 7. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

EBELİK ÖĞRENCİLERİNDE MENSTRUASYON DÖNEMİNE YÖNELİK SEMPTOMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

3. Uluslar arası - 7. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Doğumun 3. evresini aktif yönetelim mi

3. Uluslararası 7. ulusal ebelik öğrencileri kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Ebelik öğrencilerinde menstruasyon dönemine yönelik semptomların değerlendirilmesi

3. Uluslararası&7. Ulusal ebelik öğrencileri kongresi, 26 - 29 April 2016

Klinik Uygulamalarda Ebelik Öğrencilerinin Şiddete Maruz Kalma Durumları

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Ebelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalarda Şiddete Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi

3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi., Adana, Turkey, 26 - 29 April 2016

Prenatal Distress in Turkish Pregnant Women

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015 Sustainable Development

Gebelerin Mizah Tarzlarının Gebelikteki Distres Üzerine Etkisi

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015

Ebelerin Prekonsepsiyonel Bakım Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Annelerin Doğum Şekline Göre Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi

6. Ulusal & 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, 27 - 30 April 2015

Relationship Between Health Practices and Emotional Intelligence in Pregnancy

Care4 International Scientific Nursing and Midwifery Congress, 4 - 06 February 2015

The Relationship Between Distress and Prenatal Attachment During Pregnancy

International Scientific Nursing and Midwifery Congress. 4-6 February 2015, Antwerp, Belgium, Antwerp, Belgium, 4 - 06 February 2015

İNFERTİL ÇİFTLERİN EBEVEYN OLMA KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Palandöken Kadın Doğum Kongresi 2014, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2014, pp.1-2

İNFERTİL ÇİFTLERİN EBEVEYN OLMA KONUSUNDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Palandöken Kadın Doğum Kongresi 2014, Erzurum, Turkey, 5 - 08 March 2014, pp.1-2

Erzurum da Kadın Doğum Hastanesine Başvuran Gebelerde Gebelikte Depresyon Prevelansı

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Tilburg Gebelikte Distres Ölçeği nin Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Anne Adaylarına Göre: Ebelik Mesleğinde Erkek Ebeler Olabilir mi?

2. Uluslararası 3. Ulusal Ebelik Kongresi 20 – 23 Kasım 2013 Belek Antalya, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013

Erken Postpartum Dönemde Emzirme ve Depresyon Arasındaki İlişki

I. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013

Erken Postpartum Dönemde Olan Annelerde Emzirme İle Doğum Sonu Depresyon Arasındaki İlişki

1. Ulusal Doğum Sonrası Bakım Kongresi. 20-22 Haziran 2013 İzmir, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013

Kars İl Merkezinde Yaşayan Annelerin Bebek Bakımına İlişkin Uyguladıkları Geleneksel Yöntemler

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 June 2013

Bishop Skorlamasına Göre Oksitosin Uygulaması

1. Ulusal Hemşirelikte Yenilikler Kongresi, 11-13 Ekim 2012, Ankara, Ankara, Turkey, 11 - 13 October 2012

Loğusaların Doğum Sonu Konfor Düzeylerinin Belirlenmesi

1.Uluslararası-2. Ulusal Ebelik Kongresi 13-16 Ekim 2011 Safranbolu, KARABÜK, Karabük, Turkey, 13 - 16 October 2011

Annelerin Doğum Sonu Dönemde Ebeveynlik Davranışlarının Değerlendirilmesi

Uluslararası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi 6-9 Eylül 2011, İzmir, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011

Gebeliğin İstenme Durumunun Gebelerin Yaptığı Sağlık Uygulamalarına Etkisinin İncelenmesi

10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 06 March 2011

Erzurum’da Gebelik ve Doğum Sonrası Yapılan Geleneksel Uygulamaların Belirlenmesi

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Turkey, 23 - 25 April 2009

Yurtta Kalan Kız Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarının Belirlenmesi

6. Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007

Books & Book Chapters

Christine’in Hikayesi, Hannah’ın Doğumu, Aşkın Kitabı

in: Spiritual Ebelik, Dereli Yılmaz S,Gökyıldız Sürücü Ş., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.90-103, 2020

Gebelikte Ortaya Çıkan Riskli Durumlar

in: Doğum Öncesi Dönem-II, Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Fatma Coşar Çetin, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.35-55, 2018

Tarama programlarının önemi ve Türkiye’de rutin yenidoğan tarama uygulamaları

in: EBELER İÇİN YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI, RABİA EKTİ GENÇ, HAVA ÖZKAN, Editor, ANADOLU TIP KİTABEVLERİ, Elazığ, pp.482-496, 2016