Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2018 4. Uluslararası Hukuk Sempoyumu

  Attendee

  Antalya, Turkey

 • 2014 Alman ve Türk Ceza Hukukunun Güncel Sorunları

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2011 Uluslararası Cezalandırılabilirlik ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Uluslararası SempozyumuSustainable Development

  Attendee

  İstanbul, Turkey

 • 2010 Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Af Sorunu Sempozyumu

  Attendee

  İstanbul, Turkey