Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 4. Uluslararası Hukuk Sempoyumu

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2014 Alman ve Türk Ceza Hukukunun Güncel Sorunları

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2011 Uluslararası Cezalandırılabilirlik ve Uluslararası Ceza Mahkemesi Uluslararası Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2010 Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Af Sorunu Sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye