Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İştirak Hükümleri Açısından Bağlılık Kuralı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.65, ss.2487-2512, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İştirak Hükümleri Açısından Bağlılık Kuralı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.65, ss.2487-2512, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tıp Etiği ve Hukuk Açısından Embriyonik Kök Hücre Çalışmaları

Bahçeşehir Üniversitesi Kazancı Hukuk Dergisi, cilt.7, ss.44-63, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tıp Etiği ve Hukuk Açısından Embriyonik Kök Hücre Çalışmaları

Bahçeşehir Üniversitesi Kazancı Hukuk Dergisi, cilt.7, ss.44-63, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu’nda 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

Alman ve Türk Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 November 2014, cilt.3, ss.200-220

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu’nda 6545 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

Alman ve Türk Ceza Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul, Türkiye, 20 - 24 November 2014, cilt.3, ss.200-220

Kitap & Kitap Bölümleri

Prof. Dr. Nevzat Toroslu'ya Armağan Cilt II

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar, Özen M., Feyzioğlu M., Katoğlu T., Güngör D., Okuyucu Ergün G., Toroslu H., Taner F.G., Öntan Y., Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.989-1012, 2015

Prof. Dr. Nevzat Toroslu'ya Armağan Cilt II

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar, Özen M., Feyzioğlu M., Katoğlu T., Güngör D., Okuyucu Ergün G., Toroslu H., Taner F.G., Öntan Y., Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.989-1012, 2015