Education Information

Education Information

 • 2011 - 2018 Doctorate

  Ankara University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Ankara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Turkey

 • 2002 - 2007 Undergraduate

  Ankara University, Hukuk Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2018 Doctorate

  Ceza Hukukunda Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi

  Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu / Ceza Ve Ceza Muhakemesi Bilim Dalı

 • 2011 Postgraduate

  Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku

Foreign Languages

 • C1 Advanced English