Mesleki Deneyim

Yönetimsel Görevler

 • 2012 - 2016 Dekan

  Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 2009 - 2012 Dekan Yardımcısı

  Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

 • 1998 - 2004 Bölüm Başkanı

  Atatürk Üniversitesi, Temel İslam Bilimleri

Verdiği Dersler

 • Lisans İslam Hukuku II

 • Doktora İslam Hukukunda Gaye Problemi

 • Yüksek Lisans Ahkam Hadislerinin Fıkhî Analizi

Yönetilen Tezler