Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İslam Hukukunda Kazai-Dini Hüküm Ayırımı

Dini Araştırmalar Dergisi, cilt.5, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İslamda Aile ve Karı-Koca Hakları

Sesleniş, cilt.1, 1997 (Hakemsiz Dergi)

İslam Hukukunda Zamanaşımı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.55-65, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam Hukukunda Zamanaşımı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.55-65, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam Hukukunda Karine

İslâmî Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.54-60, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam Hukukunda Karine

İslâmî Araştırmalar Dergisi, cilt.2, ss.54-60, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslamda Noterlik Müessesesi

Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Yıllığı, 1982 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Anlaşmazlıkları Çözmede Hz. .Peygamberin Metodu

Kutlu Doğum Sempozyumu, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2004

Seferilik Hükümleri

Seferilik ve hükümleri Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 25 - 28 Ekim 1996

Kitap & Kitap Bölümleri

Seferilik Hükümleri

Seferilik Ve Hükümleri, Atar Fahrettin, Editör, İslami İlimler Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.56-65, 1997

Seferilik Hükümleri

Seferilik Ve Hükümleri, Atar Fahrettin, Editör, İslami İlimler Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.56-65, 1997

İslam Hukukunda Şahitlerin Güvenirlik Soruşturması

Furkan Sistem Ofset Basım Yayım, Bursa, 1996

İslam Hukukunda Şahitlerin Güvenirlik Soruşturması

Furkan Sistem Ofset Basım Yayım, Bursa, 1996

İslam Hukukunda Sulh

Taştan Matbaacılık, İstanbul, 1993

İslam Hukukunda Sulh

Taştan Matbaacılık, İstanbul, 1993

Ansiklopedide Bölümler

Türkiyye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, ss.492-493, 2000

Türkiyye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınevi, ss.492-493, 2000