Education Information

Education Information

 • 1994 - 1999 Doctorate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 1999 Doctorate

  Boynuz Hidrolizatının Bakteriler İçin Besiyeri Olarak Değerlendirilmesi.

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Genel Biyoloji

 • 1993 Postgraduate

  Tek Hücre Proteininde Nükleik Asit Düşürme Yöntemlerinin Karşılaştırılması.

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji/Genel Biyoloji