Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1998 - 2000 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens., Felsefe Ve Din Bilimleri, Türkiye

 • 1986 - 1991 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2005 Doktora

  ŞİHÂBUDDİN ES-SÜHREVERDÎ’NİN FELSEFESİ’NDE ONTOLOJİ PROBLEMİ

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bil. Ens., Felsefe Ve Din Bilimleri

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce