Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Haziran 2016 Tez Savunma (Doktora)

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  A.Doğan Demir, "Farklı sulama stratejileri ile atık su uygulamalarının Bingöl koşullarında domates bitkisinin verim ve kalitesi ile toprak özelliklerine etkisi", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

 • Haziran 2013 Tez Savunma (Doktora)

  ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

  T.Tunç, "Farklı islemlerle arıtılmış atıksuların sulamada kullanımının toprak ve bitki özellikleri ile su kullanımına etkisi"

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2000 - Devam Ediyor JOTAF

  Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

 • Haziran 2017 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi