Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of soil addition on physical properties of perlite based media and strawberry cv. Camarosa plant growth

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, cilt.5, ss.3430-3433, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of freeze-thaw cycles on soil aggregate stability in different salinity and sodicity conditions

SPANISH JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.5, ss.431-434, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The effect of freeze-thaw cycles on soil aggregate stability in different salinity and sodicity conditions

Spanish Journal Of Agricultural Research, cilt.5, ss.431-434, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Biological treatment of clogged emitters in a drip irrigation system

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, cilt.76, ss.338-341, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of Reference Evapotranspiration Calculation Methods Applied to the Climatic Conditions of Turkey

Journal Of Hydrology And Hydromechanics, cilt.52, ss.125-133, 2004 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Decrease in hydraulic conductivity of clay soils with salinity-sodicity problems due to freezing and thawing effect

ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION B-SOIL AND PLANT SCIENCE, cilt.53, ss.208-210, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Physico-chemical and physical properties of some substrates used in horticulture

GARTENBAUWISSENSCHAFT, cilt.67, ss.55-60, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Defining effective salt leaching regions between drains

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.25, ss.51-56, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Defining effective salt leaching regions between drains Drenler Arasinda Etkin tuz Yikanim Bölgelerinin Belirlenmesi

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, cilt.25, ss.51-56, 2001 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Damla Sulamada Farklı Debi ve Su Miktarının Pomza ve Perlitte Nem Dağılımına Etkisi

Turkish Journal Of Agriculture And Forestry, cilt.23, ss.999-1010, 1999 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Addition of pumice affects physical properties of soil used for container grown plants

Agriculturae Conspectus Scientificus, cilt.71, ss.59-64, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Effects of some growing media on the growth of strawberry cvs Camarosa and Fern

Acta Agrobotanica, cilt.58, ss.185-191, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Pumice Amendment on Physical Soil Properties and Strawberry Plant Growth

JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE, cilt.6, ss.361-366, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Defining effective salt leaching regions between drains

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.25, ss.51-56, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Donma Çözülme Koşullarının Bazı Toprak Su Parametreleri Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.41-47, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Yıkama Bölgeleri Oluşturularak Yapılan Yıkama Sonrası Toprakta Tuzluluk Dağılımının Belirlenmesi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.48-54, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Evsel ve Endüstriyel Atıkların Karasu da Neden Olduğu Kirlenme

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.30, ss.169-176, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kum Çakıl Filtrelerde Pomzanın Kullanılabilirliği

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.209-218, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kesikli Sulamada Farklı Debilerde Değişik Döngü Sürelerinin Karıkta Su İlerlemesine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.88-99, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Farklı Ekim Nöbeti Sistemlerinin Toprakların Bazı Fiziksel Özellikleri İle Toprak Su İlişkileri Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.198-208, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Effects of Intermittent Leaching at Different Water Proportions on Soil Salt Distribution

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.120

Effects of Intermittent Leaching at Different Water Proportions on Soil Salt Distribution

I. International Agricultural Science Congress, Van, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018, ss.120

Salt Movement in Soil Column with Proportionally Decreased Amount of Leaching Water

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.469

Salt Movement in Soil Column with Proportionally Decreased Amount of Leaching Water

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.469

Mikro Sulama Yöntemlerinde Atıksu Kullanımı

II. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 24 - 25 Mayıs 2012, cilt.2, ss.1245-1250

Tuzlu Sodyumlu Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerine Yıkama Suyu Miktarının Etkisi

VII. Ulusal Kültürteknik Kongresi, Kapadokya, Türkiye, 11 - 14 Kasım 1999, cilt.0, ss.199-205

Doğu Anadolu Bölgesi Toprak ve Su Kaynaklarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma

Doğu Anadolu Tarım Kongresi, Erzurum, Türkiye, 14 - 18 Eylül 1998, cilt.2, ss.1392-1405

Seralarda Topraksız Kültürde Pomzanın Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma

1. Isparta Pomza Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 26 - 28 Haziran 1997, cilt.0, ss.133-139