Araştırma Alanları

  • Endüstri Mühendisliği

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Çok Amaçlı Eniyileme

  • Ergonomi ve İş Güvenliği

  • İş Ölçümü ve Yöntemleri

  • Stratejik Planlama

  • Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi

  • Karar Kuramı

  • Çok Kriterli Karar Verme

  • Mühendislik ve Teknoloji