Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Mayıs 2019 Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Nisan 2019 ASOOS JOURNAL

    Diğer İndekslerce Taranan Dergi

  • Şubat 2019 Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi