Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE ANALYSIS OF RELATION BETWEEN DIFFERENT VARIABLES AND UNIVERSITY STUDENTS’ MOTIVES FOR PARTICIPATION IN SPORTS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.2, ss.79-87, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ANALYSIS OF SHORT TRACK SPEED SKATERS COURAGE LEVELS FROM DIFFERENT VARIABLES

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.4, ss.149-157, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECT OF AEROBIC EXERCISE ONE SESSION WITH DIFFERENT INTENSITY ON THE SERUM MDA OF SMOKERS

Asian Academic Research Journal of Social Sciences Humanities, cilt.4, ss.146-152, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of the Students at Physical Education (PE) Teaching and Sports Department towards Technology Use in Education

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.5, ss.11-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Balance Performance of Elite SoccerPlayers and Skiers

International Journal of Sports Science, cilt.7, ss.10-14, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINING DOPING KNOWLEDGE LEVELS OF PHYSICALEDUCATION AND SPORTS TEACHERS

International Journal of Education, Science and Technology, cilt.3, ss.23-31, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Observation of food habits and awareness level of students studying at the School of Physical Education and Sports

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.18, ss.31-38, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALATION OF THE ATTITUDE OF CANDIDATE PRESCHOOL TEACHERS TOWARDS PHYSICAL EXXRCISE SUBJECT

International Journal of Education and Pratice, cilt.4, ss.148-153, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Empathic Tendencies of UEFA Classification Football Coaches

International Journal of Science Culture and Sport, cilt.4, ss.267-276, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship of Peer Relations of University Students with Several Factors

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), cilt.3, ss.103-112, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKRAN DESTEĞİ DÜZEYİNE SPORUN VE FARKLI DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ

Asos Journal, cilt.3, ss.57-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GÜREŞ SPORUNA KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN ETKİLERİ

Ağrı İbrahim Çeçen Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.71-92, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of Sports on Communication Skills A Research onTeacher Candidates

Research on Humanities and Social Sciences, cilt.4, ss.68-74, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarin Kaygi Düzeyleri Üzerinde Spor ve FarkliDeğişkenlerin Etkisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.16, ss.305-315, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Sport and Different Varables on Decision making Strategies of Disabled Indviduals

International Journal of Health and Psychology Research, cilt.2, ss.14-23, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erzurum Halkının Kış Sporları Turizmine Karşı Tutumları

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.23-35, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Spor Dallarında Görev Alan Antrenörlerin Liderlik Özelliklerinin Yaş Değişkeni ile İlişkileri

Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.8-11, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SPOR YAPAN ÜNİvERSİTE ÖGRENCİLERİNİN SPORA BAŞLAMAVESPOR YAPMA NEDENLERİNE İLİşKİN GÖRÜŞLERİ

Atatürk Joumal of Physical Education and Sport Scıences, cilt.9, ss.43-63, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor yapan üniversite öğrencilerinin fair play e ilişkin görüşleri

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.9, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Spor Dallarında görev alan Antrenörlerin liderlik özelliklerinin Yaş Değişkenliği ile ilişkileri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BESBD Dergisi, cilt.7, ss.8-11, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MERHAMET DÜZEYLERİNİN SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2018, ss.969-701

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 April 2018, ss.940-944

SPOR A KATILAN VE KATILMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

13.International Sports Siences Congres, Konya, Türkiye, 7 - 09 November 2014, cilt.5, ss.141-143

THE EFFECT OF SPORTING HABITS AND DIFFERENT VARIABLESON ASSERTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

İnternational Conference on Hospitality, Leisure, Sport and Tourism, Bangkok, 21 - 23 January 2015, ss.117-129

ENGELLİ BİREYLER N KARAR VERME STRATEJİLERİNDE SPORUN VEFARKLI DEĞİŞKENLERİN İLİŞKİSİ

2nd International Conference on Science Culture and Sport, Antalya, Türkiye, 30 October - 01 November 2013

Spor Yapmanın Engelli Bireylerdeki Özsaygıya Etkisinin İncelenmesi

2nd International Conference on Science Culture and Sport, Antalya, Türkiye, 30 October - 01 November 2013

THE PROFILES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATESACCORDING TO MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY

The 3rd International Conference on Sports and Exercise Science, Tayland, 7 February - 10 May 2012, cilt.13, ss.130-140

DÜNYA NÜFUSUNUN AĞARAN SAÇLARI VE EGZERSİZ

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 May 2012

Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoklu Lisans veLisansüstü Öğrencilerinde Marka Tercihlerinin Araştırılması

Abant İzzet Baysal Universty Sport Sciences Association, 10. International Sport sciences Congress, 23 - 25 October 2008

Kitap & Kitap Bölümleri

SOSYAL BİLİMLERDE YENİARAŞTIRMALAR

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ATILGANLIK DÜZEYLERĠ ĠLEAKRAN ĠLĠġKĠLERĠ DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠNARAġTIRILMASI, Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTARDoç. Dr. Ahmet AKÇAYDr. Öğr. Üyesi Ahmet EDĠ, Editör, GECE AKADEMİ, Ankara, ss.161-170, 2019

INNOVATIVE APPROACHES IN SPORT SCIENS

THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ BREAKOFF PHENOMENON AND DIFFERENT VARIABLES, Prof. Dr. Kadir PEPE, Dr. Öğrt. Üyesi Özgür KARATAŞ, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.29-26, 2018