Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor, Turkey

 • 2000 - 2003 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlama Ve Ekonomisi, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Marmara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Türkiye’deki ve Amerika’daki Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Spor Ürünlerinde Marka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması ve Karşılaştırılması

  Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi Ve Spor

 • 2003 Postgraduate

  Farklı Spor Dallarında Görev Alan Antrenörlerin Liderlik Özellikleri ve Bu Özelliklerinin Bazı Değişkenlerle İlişkileri

  Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftiş, Planlama Ve Ekonomisi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English