Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

UYLUKTA LİPOSARKOM EKSİZYONUNDA SUPRAİNGUİNAL FASCİA İLİACA BLOĞU İLE CERRAHİ ANESTEZİ: OLGU SUNUMU

18. Uluslararası Katılımlı Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi RADKON 2022, İzmir, Turkey, 19 May - 21 June 2022, pp.184-185 Creative Commons License

SUPRAİNGUİNAL PLAN BLOĞUNUN ALT EKSTREMİTE HERPES ZOSTER AĞRI YÖNETİMİNDEKİ YERİ: OLGU SUNUMU

18. Uluslararası Katılımlı Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi RADKON 2022, İzmir, Turkey, 19 - 21 May 2022, pp.262-263 Creative Commons License

HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN BİR FAKTÖR: SAĞLIKTA ŞİDDET

1.Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 June 2019

Pediatrik Kostoklavikular Brakial Pleksus Bloğu Deneyimlerimiz

3. Palandöken Anestezi Günleri - Pediatrik Anestezi, Erzurum, Turkey, 24 - 25 November 2018

MULTİPL KOT FRAKTÜRÜ OLAN YELKEN GÖĞÜSLÜ HASTADA EREKTÖR SPİNA PLAN BLOĞU KATATERİ İLE POSTOPERATİF ANALJEZİ YÖNETİMİ

4. Rize Tematik Anestezi Sempozyumu- Travma Hastalarında anestezi ve Yoğun Bakım Yönetimi, Rize, Turkey, 23 - 24 September 2017

LOMBER DİSK CERRAHİSİNİ TAKİBEN ORTAYA ÇIKAN PNÖMOSEFALİ: OLGU SUNUMU

2. Palandöken Anestezi Günleri- Nöroanestezi, Erzurum, Turkey, 25 - 27 November 2017

WAT-TAP (Islak Sızıntı) SONRASI SUBDURAL HEMATOM (OLGU SUNUMU)

2. Palandöken Anestezi Günleri- Nöroanestezi, Erzurum, Turkey, 25 - 26 November 2017

APENDEKTOMİ YAPILAN HASTALARDA QUADRATUS LUMBORUM BLOK DENEYİMLERİMİZ

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2017

Use of Diclofenac for Preemptive Analgesia in the Prevention of Post-Spinal Bach AChe

42th Annual Regional Anesthesiology and Pain Medicine Meeting, San-Francisco, Costa Rica, 6 - 08 April 2017

KARACİĞER HİDATİK KİST CERRAHİSİ ÖNCESİNDE GELİŞEN ANAFLAKSİ: OLGU SUNUMU

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 49. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 December 2015

A Case Wıth Angioneurotıc Eudema

18th International Intensive Care Symposium, İstanbul, Turkey, 29 - 30 April 2011

Books & Book Chapters

Anestezi ve Renal ve genitoüriner Sistemler

in: Miller Anestezi, Prof. Dr. Ali Fuat ERDEM, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.1929-1959, 2023

PEKTORAL SİNİR BLOKLARI (PECS I-II)

in: PRATİK PERİFERİK SİNİR BLOKLARI El Kitabı, Mevlüt ÇÖMLEKÇİ, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.469-478, 2020

ASİT BAZ DENGESİ VE KAN GAZI ANALİZİ

in: TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERE YÖNELİK ANESTEZİ KİTABI, Prof. Dr. Nurçin GÜLHAŞ, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.125-130, 2018

ANESTEZİ MAKİNASI VE DEVRELERİ

in: TEKNİSYEN VE TEKNİKERLERE YÖNELİK ANESTEZİ KİTABI, Prof. Dr. Nurçin GÜLHAŞ, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.5-18, 2018

Metrics

Publication

133

Citation (WoS)

555

H-Index (WoS)

13

Citation (Scopus)

624

H-Index (Scopus)

13

Citation (Scholar)

19

H-Index (Scholar)

2

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

11

Thesis Advisory

1

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals