Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1995 - 1999 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1992 - 1995 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1988 - 1992 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği , Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1999 Doktora

  Çapraz Akış Mikrofiltrasyon Sistemli Püskürtme Çevrimli (Jet Loop) Reaktörlerde Biyolojik Arıtım

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

 • 1995 Yüksek Lisans

  Çapraz Akış Ultrafiltrasyon Tekniği ile İçme Sularından Nitrit ve Nitrat Uzaklaştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı