Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 Dönmeli Akışın Isı Transferi Üzerine Etkisinin Eşmerkezli Bir Isı Değiştiricide Deneysel Olarak İncelenmesi

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye

 • 2019 Analysis of Biodiesel Production from Hazelnut Oil:The Effect of Ultrasonic Bath Application on The Physical Properties

  Katılımcı

  Kastamonu, Türkiye

 • 2018 Investigation of the effect of using ultrasonic sound waves ın biodiesel production from canola and safflower oıls

  Katılımcı

  Baku, Azerbaycan

 • 2018 Sıcaklığın Eklemeli İmalat İle Üretilmiş Parçaların Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Eklemeli imalat ile üretilmiş parçalarda işleme parametresi-çekme mukavemeti ilişkisinin Taguchi yöntemi kullanılarak incelenmesi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Comparıson of Energy And Exergy Effıcıencıes of Refrıgerants To Replace Wıth R22 In Aır-To-Aır Heat Pump.Internatıonal Conference on Engineering and Natural Sciences, Makedonya

  Katılımcı

  Skopje, Makedonya

 • 2015 Faz Degisim Maddesiyle Enerji Depolamada Isı Transferini Arttırmak Amacıyla,Dönmeli Akısın Erime ve Katılasma Zamanı Üzerine Etkisi. 20. ulusal ısı bilimi ve tekniği kongresi, Balıkesir.

  Katılımcı

  Balıkesir, Türkiye