Res. Asst. PhD Ömer Faruk KARATAŞ


Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Modern Turkish Literature

Email: faruk.karatas@atauni.edu.tr
Office Phone: +90 442 231 Extension: 8145
Web: https://avesis.atauni.edu.tr/faruk.karatas
Office: Edebiyat Fakültesi Oda No:A-224
Address: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Oda No:A-224 Yakutiye/ERZURUM

Metrics

Publication

14

Project

1

Open Access

2

Education Information

2012 - 2021

2012 - 2021

Doctorate

Ataturk University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

2009 - 2011

2009 - 2011

Postgraduate

Ondokuz Mayis University, Instıtute Of Socıal Scıences, Yeni Türk Edebiyatı, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Ataturk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

2021

2021

Doctorate

Türk Şiirinde Varlık Ve Yokluk Düşüncesi (1839-1908)

Ataturk University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2011

2011

Postgraduate

Doğu-Batı Arasında İdrak Kavşağı Orhan OKAY

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Philology

Turkish Language and Literature

Modern Turkish Literature

Academic Titles / Tasks

2021 - Continues

2021 - Continues

Research Assistant PhD

Ataturk University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı

2010 - 2012

2010 - 2012

Research Assistant

Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Türk Dili Ve Edebiyatı

Courses

Undergraduate

Undergraduate

ETD407

Undergraduate

Undergraduate

Kültür ve Edebiyat Bilinci

Undergraduate

Undergraduate

Tanzimat Dönemi Hikâye ve Romanı

Undergraduate

Undergraduate

Tanzimat Dönemi Türk Şiiri

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Tezi II

Undergraduate

Undergraduate

Yeni Türk Edebiyatı VIII

Undergraduate

Undergraduate

Yaratıcı Yazarlık

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Tezi I

Undergraduate

Undergraduate

Yeni Türk Edebiyatı VII

Undergraduate

Undergraduate

Kompozisyon

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Edebiyat Akımlarındaki Estetik Kadın Figürünün Sosyalist Realizm Dönemecinde Yaşadığı Köklü Değişim

Karataş Ö. F.

Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 24 - 25 March 2022, pp.467-476

2021

2021

Karanlık Yeraltından Göz Alıcı Mısralara: Modern Türk Şiirinde Hades

Karataş Ö. F.

II. Uluslararası Mitoloji Sempozyumu, Ardahan, Turkey, 8 - 10 June 2021, pp.506-521 Creative Commons License

2011

2011

Safahat'tan Hareketle Mehmet Akif'in Çevresi

Karataş Ö. F., Çelik M. E., Barut Y.

Ölümünün 75. Yıldönümünde Veteriner Hekim Mehmet Âkif Ersoy Sempozyumu, Samsun, Turkey, 27 December 2011, pp.62-69

Books & Book Chapters

2015

2015

Erzurum'un Yüzleri Sadullah Paşa

Karataş Ö. F.

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2015

2011

2011

M. Orhan Okay Bibliyografyası

Erbay E., Karataş Ö. F.

in: Orhan Okay Kitabı, Ezel Erverdi, Editor, Dergah Yayınları, İstanbul, pp.121-142, 2011

Supported Projects

2021 - 2022

2021 - 2022

Ulusal Kadın ve Medeniyet Sempozyumu

Project Supported by Higher Education Institutions

ERBAY N. (Executive), KARATAŞ Ö. F.

Scientific Refereeing

September 2021

September 2021

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

Other Indexed Journal

June 2021

June 2021

Hars Akademi Uluslararası Hakemli Kültür-Sanat-Mimarlık Dergisi

Other Indexed Journal