Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Kasım 2018 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ekim 2018 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi

  • Ekim 2018 TÜBİTAK Projesi