Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of maternal heart sounds on pain and comfort during aspiration in preterm infants

Japan Journal of Nursing Science, cilt.15, ss.330-339, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Effect of Spiritual Care on Stress Levels of Mothers in NICU

Western Journal of Nursing Research, cilt.40, ss.997-1011, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of using musical mobiles on reducing pain in infants during vaccination

JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES, cilt.17, ss.662-667, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Child abuse and neglect among health workers: A study in Erzurum, Turkey.

HEALTHMED, cilt.5, ss.766-773, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Child abuse and neglect among health workers: A study in Erzurum, Turkey.

HEALTHMED, cilt.5, ss.766-773, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

LABOUR PAIN AND THE DEVELOPMENT OF MOTHER-INFANT INTERACTION IN TURKISH MOTHERS

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.26, ss.704-708, 2010 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Examination of anxiety, hostility and psychiatric disorders in patients with migraine and tension-type headache

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.59, ss.507-616, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Examination of anxiety, hostility and psychiatric disorders in patients with migraine and tension-type headache

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.59, ss.507-616, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Assesment of Perceptions and Feelingsof Women Related to Labor Pain

Sakarya Tıp Dergisi, cilt.9, ss.302-309, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelikte Bilme Becerisi

zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.33-37, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge and Attitudes about Cord Blood and Cord Blood Banking:Cross Sectional Study

International Journal of Caring Sciences, cilt.10, ss.335-341, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelli Çocuk ve Hemşirelik Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Görüşleri ve Beklentileri Var: Niteliksel Bir Çalışma

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.13-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Engelli Çocuk ve Hemşirelik Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, cilt.3, ss.185-192, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı ile Sosyal Anksiyete Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.2, ss.54-60, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Triyaj Karar Verme Envanteri nin Türkçe ye Uyarlanması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.547-562, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk hemşirelerinin iş tanımlama ve doyum düzeyleri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.70-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Kliniklerinde Aile Merkezli Bakım Uygulamalarının İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.18, ss.131-139, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konjenital Kalp Hastalıkları

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, cilt.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prematüre Bebek Konfor Ölçeği nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, cilt.12, ss.142-148, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.144-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Hemşirelerinde Mesleki Profesyonel Değerler

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.105-109, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The level of knowledge and attitudes of mothers to genetically modified organisms

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, cilt.4, ss.117-122, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Okulları ve Meslekleri İle İlgili Görüşleri ve Mezuniyet Sonrası Profilleri

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.32-39, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Knowledge and attitudes regarding pain managementof oncology and non oncology nurses in Turkey

Global Advanced Research Journal of Nursing and Midwifery (GARJNM), cilt.2, ss.1-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal Alandaki Annelerin Sağlıklı Bebeklerinin Bakım Sorunlarını Çözme Becerileri ve Etkileyen Faktörler

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.23-27, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kırsal alandaki annelerin sağlıklı bebeklerinin bakım sorunlarını çözme becerileri ve etkileyen faktörler

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.23-27, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Hemşireliği Tercih Etme Gerekçeleri Gelecekleri ile İlgili Görüşleri ve Etkileyen Faktörler

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.12, ss.31-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bebekleri bakım alan annelerin kaygı ve umutsuzluk düzeylerini etkileyen faktörlerin incelenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.12, ss.66-73, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.12, ss.31-37, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin bulunması konusunda çocukların ebeveynlerin ve sağlık çalışanların görüşleri

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.10, ss.52-62, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Kliniklerindeki Refakatçilerin Hastanede Yaşadıkları Sorunlar Beklentileri ve Problem Çözme Düzeyleri ile İlişkisi

Atatürk üniversitesiHemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.10, ss.49-57, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin bulunmasının ve bazı faktörlerin çocukların ağrı toleransına etkisi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.10, ss.30-40, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk acile başvuran 0 18 yaş grubu olguların incelenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.8, ss.55-62, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin Epilepsiye İlişkin Bilgileri ve Davranışları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.4, ss.18-24, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmenlerin epilepsiye ilişkin bilgileri ve davranışları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.4, ss.18-24, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Görüşleri ve Aşı Kabul-Red Durumları: Çok Merkezli Çalışma

Uuslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Adli Sosyal Hizmet 3.Adli Gerontoloji Kongresi, 14 - 16 Kasım 2019

Beslematik: Pediatri Hemşireliğinde Bir İnovasyon vePatent Projesi

2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2019, cilt.4, ss.513-518 Creative Commons License

ÇOCUKLARDA DEMİR İLACI KULLANIMI: ANNELERİN BİLGİ VEGÖRÜŞLERİ NEDİR?

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 Aralık 2018, ss.262-267

HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL SİNİZM: TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMUNA ETKİSİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.136-142

HEMŞİRELERİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SONUÇLARINI KULLANMA ENGELLERİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.246-252

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ BELİRTİ VE RİSKLERİNİ TANILAMA DÜZEYİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.93-96

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ BELİRTİ VE RİSKLERİNİ TANILAMA DÜZEYİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.93-96

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINDA TEMEL KONU: AİLE MERKEZLİ BAKIM YAKLAŞIMI

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.253-261

BAKIM KALİTESİNDE TEMEL İLKE: ŞEFKAT VE MERHAMET

ıv. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 7-9 Aralık 2018 Erzurum, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.86-92

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE İLETİŞİM BECERİLERİ EMPATİK EĞİLİM VE ÇOCUK SEVGİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.196-202

ÇOCUKLARDAKİ AĞRIYI ÖLÇMEK İÇİN YENİ TEK BOYUTLU BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME: KALEM AĞRI ÖLÇEĞİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.173-180

ÇOCUKLARDA AĞRININ DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.181-195

SAVAŞ: GASP EDİLEN ÇOCUKLUK

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2018, ss.97-104

Erzurum İlinde Yaşlı Bireylerde Ağrı Prevalansı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 Nisan 2018

The Knowlegde and View of Mothers on Cesarean Section and Its Effects on Child Health

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 - 02 Aralık 2017

The Swaddling Practices of Mothers and Swaddling-Sleep Relationship

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

Individualized Developmental Care Practices: A Literature Review

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

The Perception of Death Depicted with Picture in School-Aged Children

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

EVALUATION OF FAMILY FUNCTIONS OF FAMILIES WITH DISABLED CHILDREN

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

EVALUATION OF COMMUNICATION SKILLS, EMPATHIC TENDENCY AND CHILD LOVE IN NURSES

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

NURSING IN PERCEPTION OF CHILDREN

INTERNATIONAL CONGRESS OF BLACK SEA NURSING EDUCATION, 12 - 13 Ekim 2017

MORAL MATURITY AND EMPATICTENDENCY IN NURSING STUDENTS

INTERNATIONAL CONGRESS OF BLACK SEA NURSING EDUCATION, 12 - 13 Ekim 2017

MORAL SENSITIVITY IN STUDENT NURSES

INTERNATIONAL CONGRESS OF BLACK SEA NURSING EDUCATION, 12 - 13 Ekim 2017

MORAL MATURITY AND EMPATIC TENDENCY IN NURSING STUDENTS

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 Ekim 2017

NURSING AND IT’S EDUCATION PERCEPTION OF THE CITIZEN

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 Ekim 2017

PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS AND PROFESSIONAL VALUES IN STUDENT NURSES

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 Ekim 2017

MORAL SENSITIVITY IN STUDENT NURSES

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 Ekim 2017

NURSING IN PERCEPTION OF CHILDREN

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 Ekim 2017

KADINLARIN DOĞUM AĞRISINA YÖNELİK ALGI VE DUYGULARI: PRİMİPARLAR KORKU, PANİK, KAYGI YAŞIYOR VE DESTEK İSTİYORLAR

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Back Pain in School Children The Care Of The School Bag

3 rd World Health Sciences of Conference, 28 - 30 Nisan 2016

Hemşirelik Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ve Empatik Eğilim Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Erciyes Pediatri Akademisi ve Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Hemşirelik Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ve Empatik Eğilim Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 3 - 05 Mart 2016

Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Beklentileri Var Bir Fenomenolojik Çalışma

Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2015

Çocuk Yaş Grubu Travma Olgularının Değerlendirilmesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 Kasım 2015

Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Tespitleri Var Bir Fenomenolojik Çalışma

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 Kasım 2015

Adolesan Gebelerde Aileden Algılanan Desteğin Yaşam Doyumuna Etkisi

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 Kasım 2015

Farklı Renklerde Flaş Işığının Çocuklarda IV Uygulama Ağrısına Etkisi

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi-18. Ulusal çocuk Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 17 - 20 Eylül 2014, cilt.28, ss.404

HEMŞİRELERİN AĞRI YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, KUŞADASI, Türkiye, 21 - 24 Kasım 2013

Prematüre Bebeklerde İki Banyo Yönteminin Stres Ve Uykuya Etkisi

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi-12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2013

Annelerin Yenidoğan Bakımındaki Geleneksel Uygulamaları

Karadenzi Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 19 - 21 Haziran 2013

Annelerin Yenidoğan Tarama Testleri ile ilgili Bilgi ve Görüşleri

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 11 - 21 Haziran 2013

Erzurum İli 7 11 Yaş Okul Çocuklarında Obezite Prevalans Çalışması

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi- 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 28 Kasım - 02 Aralık 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Ağrı Kontrolünde Etik Yaklaşım

Çocuklarda Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları, Özyazıcıoğlu Nurcan, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.6-12, 2019

Pediatride Aile Merkezli Bakım Uygulamalarının Durumu, Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Geliştirilmesi İçin Öneriler

Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım, Geçkil Emine, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.44-48, 2019

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Müzik Etkinlikleri

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Program Geliştirme, REMZİ YAVAŞ KINCAL, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.94-114, 2019

Zihinsel Engelli ve Rehabilitasyonu

Her Yönü İle Engellilik, Prof. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN, Prof. Dr. Behice ERCİ, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, Elazığ, ss.48-75, 2018

Zihinsel Engelli ve Rehabilitasyonu

Her Yönü İle Engellilik, Prof. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN, Prof. Dr. Behice ERCİ, Editör, Anadolu Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, Elazığ, ss.48-75, 2018

ZİHİNSEL ENGELLİ VE REHABİLİTASYONU

HER YÖNÜYLE ENGELLİLİK, TİMUR TAŞHAN SERMİN, ERCİ BEHİCE, Editör, ANADOLU NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, ss.48-74, 2018

büyüme gelişme

pediati hemşireliği akıl notları, hicran çavuşoğlu, Editör, güneş tıp kitapevleri, ss.1-18, 2018

KOSTÜM VE AKSESUAR PLANLAMA VE HAZIRLAMA - I

Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, , Editör, Atatürk Üniversitesi, 2017

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Sağlık Eğitiminin Önemi

Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Editör, Göktuğ, 2016

Neonatal Anestezi

Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ, Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Funda KARDAŞ ÖZDEMİR, Editör, Nobel Akademi, 2016

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ-I

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA PROGRAM GELİŞTİRME, , Editör, Atataürk Üniversitesi, 2016

Aile Çocuk İlişkisi

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema Kuğuoğlu, Canan Demirbağ , Editör, Akademisyen Kitabevi, 2015

Ailenin Cinsel Gelişim Üzerine Etkisi

Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema KUĞUOĞLU, Canan DEMİRBAĞ, Editör, Akademisyen Kitabevi, 2015

Çocuklarda Beslenme Alışkanlıkları II.

Çocuk Beslenmesi, Ayda ÇELEBİOĞLU, Editör, Atatürk Üniversitesi, 2013

Diğer Yayınlar