Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The Effect of Spiritual Care on Stress Levels of Mothers in NICU

Western Journal of Nursing Research, vol.40, no.7, pp.997-1011, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The effect of using musical mobiles on reducing pain in infants during vaccination

JOURNAL OF RESEARCH IN MEDICAL SCIENCES, vol.17, no.7, pp.662-667, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Child abuse and neglect among health workers: A study in Erzurum, Turkey.

HEALTHMED, vol.5, no.4, pp.766-773, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

Child abuse and neglect among health workers: A study in Erzurum, Turkey.

HEALTHMED, vol.5, no.4, pp.766-773, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

LABOUR PAIN AND THE DEVELOPMENT OF MOTHER-INFANT INTERACTION IN TURKISH MOTHERS

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.26, no.3, pp.704-708, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Examination of anxiety, hostility and psychiatric disorders in patients with migraine and tension-type headache

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.59, no.5, pp.507-616, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Examination of anxiety, hostility and psychiatric disorders in patients with migraine and tension-type headache

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.59, no.5, pp.507-616, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Articles Published in Other Journals

HUMAN VALUES IN YOUNG PEOPLE WHO WILL PROVIDE HEALTH SERVICE

GERMENİCA Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.1, no.2, pp.29-37, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

The Assesment of Perceptions and Feelingsof Women Related to Labor Pain

Sakarya Tıp Dergisi, vol.9, pp.302-309, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Hemşirelikte Bilme Becerisi

zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.33-37, 2017 (Other Refereed National Journals)

Knowledge and Attitudes about Cord Blood and Cord Blood Banking:Cross Sectional Study

International Journal of Caring Sciences, vol.10, pp.335-341, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Engelli Çocuk ve Hemşirelik Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, vol.3, pp.185-192, 2017 (Other Refereed National Journals)

Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Görüşleri ve Beklentileri Var: Niteliksel Bir Çalışma

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.13-23, 2017 (Other Refereed National Journals)

Engelli Çocuk ve Hemşirelik Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, 2017 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda Bilgisayar Oyunu Bağımlılığı ile Sosyal Anksiyete Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel Dergisi, vol.2, pp.54-60, 2016 (Other Refereed National Journals)

Konjenital Kalp Hastalıkları

Türkiye Klinikleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, vol.1, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çocuk hemşirelerinin iş tanımlama ve doyum düzeyleri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.70-83, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çocuk Hemşirelerinde Mesleki Profesyonel Değerler

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.105-109, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Kliniklerinde Aile Merkezli Bakım Uygulamalarının İncelenmesi

Anadolu Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.18, pp.131-139, 2015 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelerin Çocuk İstismarı ve İhmalinin Belirti ve Risklerini Tanılama Düzeyleri

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, pp.144-151, 2015 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Prematüre Bebek Konfor Ölçeği nin Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliği

Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.12, pp.142-148, 2015 (Other Refereed National Journals)

Triyaj Karar Verme Envanteri nin Türkçe ye Uyarlanması Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.4, pp.547-562, 2015 (Other Refereed National Journals)

The level of knowledge and attitudes of mothers to genetically modified organisms

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, vol.4, pp.117-122, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlarının Okulları ve Meslekleri İle İlgili Görüşleri ve Mezuniyet Sonrası Profilleri

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.17, no.1, pp.32-39, 2014 (Other Refereed National Journals)

Knowledge and attitudes regarding pain managementof oncology and non oncology nurses in Turkey

Global Advanced Research Journal of Nursing and Midwifery (GARJNM), vol.2, pp.1-8, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kırsal Alandaki Annelerin Sağlıklı Bebeklerinin Bakım Sorunlarını Çözme Becerileri ve Etkileyen Faktörler

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, pp.23-27, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kırsal alandaki annelerin sağlıklı bebeklerinin bakım sorunlarını çözme becerileri ve etkileyen faktörler

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.13, pp.23-27, 2010 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin Hemşireliği Tercih Etme Gerekçeleri Gelecekleri ile İlgili Görüşleri ve Etkileyen Faktörler

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.12, pp.31-37, 2009 (Other Refereed National Journals)

Öğrencilerin hemşireliği tercih etme gerekçeleri ve gelecekleri ile ilgili görüşleri

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.12, pp.31-37, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin bulunması konusunda çocukların ebeveynlerin ve sağlık çalışanların görüşleri

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.10, pp.52-62, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çocuk Kliniklerindeki Refakatçilerin Hastanede Yaşadıkları Sorunlar Beklentileri ve Problem Çözme Düzeyleri ile İlişkisi

Atatürk üniversitesiHemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.10, no.2, pp.49-57, 2007 (Other Refereed National Journals)

Ağrılı işlemler sırasında ebeveynlerin bulunmasının ve bazı faktörlerin çocukların ağrı toleransına etkisi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.10, pp.30-40, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çocuk acile başvuran 0 18 yaş grubu olguların incelenmesi

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.8, pp.55-62, 2005 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Epilepsiye İlişkin Bilgileri ve Davranışları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.4, no.1, pp.18-24, 2001 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin epilepsiye ilişkin bilgileri ve davranışları

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.4, pp.18-24, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ebeveynlerin Aşılar Hakkındaki Görüşleri ve Aşı Kabul-Red Durumları: Çok Merkezli Çalışma

Uuslararası 5. Adli Hemşirelik 4. Adli Sosyal Hizmet 3.Adli Gerontoloji Kongresi, 14 - 16 November 2019 Sustainable Development

Beslematik: Pediatri Hemşireliğinde Bir İnovasyon vePatent Projesi

2nd International 7th National Pediatric Nursing Congress, İzmir, Turkey, 27 - 30 November 2019, vol.4, pp.513-518 Creative Commons License Sustainable Development

ÇOCUKLARDA DEMİR İLACI KULLANIMI: ANNELERİN BİLGİ VEGÖRÜŞLERİ NEDİR?

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 December 2018, pp.262-267

HEMŞİRELERDE ÖRGÜTSEL SİNİZM: TÜKENMİŞLİK VE İŞ DOYUMUNA ETKİSİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.136-142

HEMŞİRELERİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA SONUÇLARINI KULLANMA ENGELLERİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.246-252

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ BELİRTİ VE RİSKLERİNİ TANILAMA DÜZEYİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.93-96 Sustainable Development

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ BELİRTİ VE RİSKLERİNİ TANILAMA DÜZEYİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.93-96 Sustainable Development

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARINDA TEMEL KONU: AİLE MERKEZLİ BAKIM YAKLAŞIMI

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.253-261

BAKIM KALİTESİNDE TEMEL İLKE: ŞEFKAT VE MERHAMET

ıv. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ 7-9 Aralık 2018 Erzurum, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.86-92

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE İLETİŞİM BECERİLERİ EMPATİK EĞİLİM VE ÇOCUK SEVGİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.196-202

ÇOCUKLARDAKİ AĞRIYI ÖLÇMEK İÇİN YENİ TEK BOYUTLU BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME: KALEM AĞRI ÖLÇEĞİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.173-180

ÇOCUKLARDA AĞRININ DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.181-195

SAVAŞ: GASP EDİLEN ÇOCUKLUK

IV. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.97-104

Erzurum İlinde Yaşlı Bireylerde Ağrı Prevalansı

1. Uluslararası 2. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 23 - 26 April 2018

The Knowlegde and View of Mothers on Cesarean Section and Its Effects on Child Health

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 - 02 December 2017

The Swaddling Practices of Mothers and Swaddling-Sleep Relationship

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

Individualized Developmental Care Practices: A Literature Review

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

The Perception of Death Depicted with Picture in School-Aged Children

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

EVALUATION OF FAMILY FUNCTIONS OF FAMILIES WITH DISABLED CHILDREN

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

EVALUATION OF COMMUNICATION SKILLS, EMPATHIC TENDENCY AND CHILD LOVE IN NURSES

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, 29 November - 02 December 2017

DISABILITY AWARENESS IN YOUNG PEOPLE WHO WILL PROVIDE HEALTH SERVICES

INTERNATIONAL CONGRESS OF BLACK SEA NURSING EDUCATION, 12 - 13 October 2017

NURSING IN PERCEPTION OF CHILDREN

INTERNATIONAL CONGRESS OF BLACK SEA NURSING EDUCATION, 12 - 13 October 2017

MORAL MATURITY AND EMPATICTENDENCY IN NURSING STUDENTS

INTERNATIONAL CONGRESS OF BLACK SEA NURSING EDUCATION, 12 - 13 October 2017

MORAL SENSITIVITY IN STUDENT NURSES

INTERNATIONAL CONGRESS OF BLACK SEA NURSING EDUCATION, 12 - 13 October 2017

MORAL MATURITY AND EMPATIC TENDENCY IN NURSING STUDENTS

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 October 2017

NURSING AND IT’S EDUCATION PERCEPTION OF THE CITIZEN

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 October 2017

KNOWLEDGE AND OPINIONS OF STUDENT NURSES ON COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE TREATMENT

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 October 2017

PSYCHOLOGICAL SYMPTOMS AND PROFESSIONAL VALUES IN STUDENT NURSES

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 October 2017

MORAL SENSITIVITY IN STUDENT NURSES

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 October 2017

NURSING IN PERCEPTION OF CHILDREN

Uluslararası Karadeniz Hemşirelik Eğitimi Kongresi, 12 - 13 October 2017

KADINLARIN DOĞUM AĞRISINA YÖNELİK ALGI VE DUYGULARI: PRİMİPARLAR KORKU, PANİK, KAYGI YAŞIYOR VE DESTEK İSTİYORLAR

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Back Pain in School Children The Care Of The School Bag

3 rd World Health Sciences of Conference, 28 - 30 April 2016

Hemşirelik Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ve Empatik Eğilim Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Erciyes Pediatri Akademisi ve Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

Hemşirelik Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ve Empatik Eğilim Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi ve Erciyes Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 3 - 05 March 2016

Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Beklentileri Var Bir Fenomenolojik Çalışma

Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015

Çocuk Yaş Grubu Travma Olgularının Değerlendirilmesi ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 November 2015

Güvenli Okul Taşımacılığında Annelerin Tespitleri Var Bir Fenomenolojik Çalışma

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 November 2015

Engelli Çocuğu Olan ve Olmayan Ebeveynlerin Evlilik Uyumu Yaşam Doyumunun ve Etkileyen Faktörler

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 November 2015

Adolesan Gebelerde Aileden Algılanan Desteğin Yaşam Doyumuna Etkisi

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, 15 - 18 November 2015

Farklı Renklerde Flaş Işığının Çocuklarda IV Uygulama Ağrısına Etkisi

32. Ulusal Çocuk Cerrahisi-18. Ulusal çocuk Cerrahisi Kongresi, Turkey, 17 - 20 September 2014, vol.28, pp.404 Sustainable Development

HEMŞİRELERİN AĞRI YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARI

8. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, KUŞADASI, Turkey, 21 - 24 November 2013

Prematüre Bebeklerde İki Banyo Yönteminin Stres Ve Uykuya Etkisi

57. Türkiye Milli Pediatri Kongresi-12. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 30 October - 03 November 2013

Annelerin Yenidoğan Bakımındaki Geleneksel Uygulamaları

Karadenzi Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Turkey, 19 - 21 June 2013

Annelerin Yenidoğan Tarama Testleri ile ilgili Bilgi ve Görüşleri

Karadeniz Yenidoğan ve Kadın Doğum Hemşireliği Kongresi, Turkey, 11 - 21 June 2013

Erzurum İli 7 11 Yaş Okul Çocuklarında Obezite Prevalans Çalışması

56. Türkiye Milli Pediatri Kongresi- 11. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Turkey, 28 November - 02 December 2012 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Pediatride Aile Merkezli Bakım Uygulamalarının Durumu, Uygulamada Karşılaşılan Güçlükler ve Geliştirilmesi İçin Öneriler

in: Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım, Geçkil Emine, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.44-48, 2019

Ağrı Kontrolünde Etik Yaklaşım

in: Çocuklarda Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları, Özyazıcıoğlu Nurcan, Editor, Türkiye Klinikleri, pp.6-12, 2019

Zihinsel Engelli ve Rehabilitasyonu

in: Her Yönü İle Engellilik, Prof. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN, Prof. Dr. Behice ERCİ, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, Elazığ, pp.48-75, 2018

Zihinsel Engelli ve Rehabilitasyonu

in: Her Yönü İle Engellilik, Prof. Dr. Sermin TİMUR TAŞHAN, Prof. Dr. Behice ERCİ, Editor, Anadolu Nobel Tıp Kitapevi Yayınları, Elazığ, pp.48-75, 2018

büyüme gelişme

in: pediati hemşireliği akıl notları, hicran çavuşoğlu, Editor, güneş tıp kitapevleri, pp.1-18, 2018

ZİHİNSEL ENGELLİ VE REHABİLİTASYONU

in: HER YÖNÜYLE ENGELLİLİK, TİMUR TAŞHAN SERMİN, ERCİ BEHİCE, Editor, ANADOLU NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, pp.48-74, 2018

KOSTÜM VE AKSESUAR PLANLAMA VE HAZIRLAMA - I

in: Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, , Editor, Atatürk Üniversitesi, 2017

Sağlığı Koruma ve Geliştirmede Sağlık Eğitiminin Önemi

in: Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Birsel Canan DEMİRBAĞ, Editor, Göktuğ, 2016

Neonatal Anestezi

in: Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Fatma GÜDÜCÜ TÜFEKCİ, Dilek KÜÇÜK ALEMDAR, Funda KARDAŞ ÖZDEMİR, Editor, Nobel Akademi, 2016

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA FEN VE DOĞA ETKİNLİKLERİ-I

in: OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA PROGRAM GELİŞTİRME, , Editor, Atataürk Üniversitesi, 2016 Sustainable Development

Aile Çocuk İlişkisi

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema Kuğuoğlu, Canan Demirbağ , Editor, Akademisyen Kitabevi, 2015

Ailenin Cinsel Gelişim Üzerine Etkisi

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Sema KUĞUOĞLU, Canan DEMİRBAĞ, Editor, Akademisyen Kitabevi, 2015

Çocuklarda Beslenme Alışkanlıkları II.

in: Çocuk Beslenmesi, Ayda ÇELEBİOĞLU, Editor, Atatürk Üniversitesi, 2013

Other Publications