Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Cari İşlemler Bilançosundaki Değişmeyi Etkileyen Faktörler: BRIC Örneği

Atatürk üniversitesi İİB Dergisi, vol.32, pp.1265-1288, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Green Urban Transportation And Green Vehicles In Future Erzurum

The International New Issuesin Social Sciences (TINISOS), vol.5, pp.57-79, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Dış Ticaret Ve Lojistikte Yeni Fırsatlar Ve Hedefler

The International New Issues in Social Sciences (TINISOS), vol.5, no.5, pp.175-204, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Savunma Sanayiinde Toplam Faktör Verimliliği

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,, vol.30, pp.751-769, 2016 (Other Refereed National Journals)

SAVUNMA SANAYİNDE VZA YÖNTEMİYLEETKİNLİK ANALİZİ

ÇOMU Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, vol.10, no.2, pp.26-50, 2016 (Other Refereed National Journals)

Efficiency Measurement in Turkish Coal Enterprises Using Data Envelopment Analysis and Data Mining

Canadian Social Science, vol.10, no.1, pp.1-8, 2014 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bİr Uygulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bİlimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, pp.281-298, 2014 (Other Refereed National Journals)

OECD Üyesi Ülkelerin Ekonomik Etkinliklerinin Veri Zarflama Analiziyle Ölçümü

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.28, pp.109-132, 2014 (Other Refereed National Journals)

Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle OECD Üyesi Ülkelerin Sosyal Etkinliklerinin Ölçülmesi

Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.177-198, 2013 (Other Refereed National Journals)

An Analysis On The Economic Effectiveness Of Municipalities In Turkey

African journal of marketing Manegement, vol.4, no.3, pp.80-98, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparison Of Anfıs And Arıma Techniques In The Forecasting Of Electric Energy Consumption Of Tokat Province In Turkey

Journal of Economic and Social Studies, vol.1, no.2, pp.87-112, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye de Lisansüstü Eğitim Sorunları ve Çözüm Önerileri

GOP Üniversitesi, SBE Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, vol.5, pp.94-114, 2010 (Other Refereed National Journals)

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTELERİNDEEKONOMİK ETKİNLİK

Atatürk Üniversitesi İİB dergisi, vol.24, pp.215-234, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye de Sağlık Kurumlarının Performans Analizi Bir VZA Uygulaması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.10, pp.261-282, 2008 (Other Refereed National Journals)

Firma Etkinliğini Etkileyen Faktörler: Türk Tekstil Sektöründe Bir VZA ve TOBİT Model Uygulaması

ekev aKADEMİ dERGİSİ, vol.11, pp.327-342, 2007 (Other Refereed National Journals)

Cointegration Analysis of Money Demand in Turkey

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.17, pp.123-136, 2007 (International Refereed University Journal)

Sektörel Bazda Bir Etkinlik Ölçümü VZA ile Bir Analiz

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, pp.199-217, 2006 (Other Refereed National Journals)

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.2, no.2, pp.43-59, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Blokchain Teknolojisi Kapsamında Uluslararası Ticaret İşlemleri

V. International Caucasus-Central AsiaForeign Trade and Logistics Congress, 19 - 20 October 2019

Türkiye'de Demiryolu ve Havayolu Taşımacılığına Yönelik Politikaların Ekonomik ve Sosyal Boyutları

V. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, İstanbul, Turkey, 19 - 20 September 2019, pp.1

ENERJİ LOJİSTİĞİNDE BORU HATTI TAŞIMACILIĞI: TÜRKİYE İÇİN BİR DEĞERLENDİRME

4. Internatinal Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Ydın, Turkey, 7 - 08 September 2018, pp.612-620

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİNDE (ERZURUM, ERZİNCAN, BAYBURT) İHRACATIN YAPISI, SORUNLARI VEÇÖZÜM ÖNERİLERİ

4. International Caucasus Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Aydın, Turkey, 7 - 08 September 2018, pp.868-878

TÜRKİYE’DE DIŞ TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASINA YÖNELİK YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

4. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Aydın, Turkey, 7 - 08 September 2018, pp.647-655

GELECEĞİN ERZURUM’UNDA YEŞİL ŞEHİR TAŞIMACILIĞI VE YEŞİL ARAÇLAR

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret Ve Lojistik Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.60

TÜRKİYE’xxDE DIŞ TİCARET VE LOJİSTİKTE YENİ FIRSATLAR VE HEDEFLER

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Doş Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.52

İran a Yönelik Yaptırımların Kaldırılmasının Doğu Anadolu Bölgesinin Dış Ticaretine Etkilerinin İncelenmesi

II. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaeret ve Lojistik Kongresi, Erzurum, Turkey, 20 - 22 October 2016, vol.1, pp.729-742

Jevons Paradoksu ve Geçerliliği OECD Ülkeleri Üzerine bir Uygulama

International Conference on Economics-Econworld 2014, PRAG, Czech Republic, 3 - 05 September 2014, pp.186-187

Bölgesel Kalkınma Politikalarının Etkinliği Türkiye Alt Bölgeler Bazında Bir Uygulama

International Conferance on Eurasian Economies, Skopje, Macedonia, 1 - 03 July 2014, vol.1, pp.25-38

Sosyal Politika Uygulamalarında Kalkınma Ajansları KUDAKA Örneği

14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2012, pp.119-162

Belediyelerde Sosyal Politikalara Yönelik Uygulamalar Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesi Örneği

14.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2012, pp.320-364

Kriz Öncesi ve Sonrası Dönemde Türkiye de Bankacılık Sektöründe Etkinlik VZA ve Tobit Model Uygulaması

1 st International Scientific-Practical Conference, Baku, Azerbaijan, 23 - 25 November 2012, vol.1

Türkiye deki Kömür İşletmeciliğinin Veri Zarflama Analizi ve Veri Madenciliği ile Etkinlik Ölçümü

13. International Conference on Econometrics, Operations Research and Statistics, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 24 - 26 May 2012

Books & Book Chapters

Knowledge and Innovation Economy on Evaluation of Turkey

in: German Turkish Perpectives on IT and Innovation Management, Fehim BAKIRCI, Thomas HEUPEL, Orhan KOCAGÖZ, Üstün ÖZEN, Editor, Springer-Gabler, Essen, pp.21-42, 2018

İktisadın Alanı ve Temel Kavramlar

in: Mikro İktisat, Fehim Bakırcı, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayını, Erzurum, pp.1-31, 2017

Kredi Taleplerinin Değerlendirmesi

in: Temel Kredi İşlemleri, Aziz Kutlar, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayını, Erzurum, pp.175-178, 2017

Temel İktisadi Sorunlar ve Piyasa Mekanizması

in: Mikro İktisat, Fehim BAKIRCI, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, pp.32-58, 2017

İktisadın İlgi Alanı ve Temel Kavramlar

in: Mikro İktisat, Fehim Bakırcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayını, Erzurum, pp.1-24, 2016

Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi

in: Temel Kredi İşlemleri, Aziz Kutlar, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayını, Erzurum, pp.175-188, 2016

Temel İktisadi Sorunlar ve Piyasa Mekanizması

in: Mikro İktisat, Fehim Bakırcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayını, Erzurum, pp.25-45, 2016