Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Estimation of Pistachio Production Amount Between 2022-2030 with ARIMA Model, TURKEY

ICOFAAS 2023 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES 23-26 NOVEMBER 2023 ANTALYA, TURKEY , Antalya, Turkey, 23 - 26 November 2023, pp.137-147 Sustainable Development

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA YÖNELİK YENİ YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ

2.ATLAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON RESEARCH IN APPLIED SCIENCES, Konya, Turkey, 9 - 10 March 2023, pp.140-155

Current Structure and Problems in Migrating Beekeeping Enterprises in Turkey

4. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Turkey, 27 - 29 September 2022, pp.119-126

Books & Book Chapters

ERZURUM VE İZMİR İLLERİNDEKİ SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNİN HİJYEN AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ 2, Öğr. Gör. Dr. Ömer Faruk ASLAN,Öğr. Gör. Elif GÖVEZ, Editor, efe akademi yayınları, İstanbul, pp.31-42, 2023 Creative Commons License

KÜRESEL SALGIN TARIM, GIDA GÜVENLİĞİ VE GEÇİM KAYNAKLARINI NASIL ETKİLEDİ? TÜRKİYE’DEN KANITLAR

in: Sürdürülebilir Kalkınmada Tarımsal Faaliyetlerin Yeri ve Önemi 2, Dr.ÖmerFaruk Aslan,Ögr.Gör.Elif Gövez, Editor, Efe Akademik Yayıncılık, İstanbul, pp.87-101, 2023

KIRSAL KESİMDEN GÖÇ TARIMSAL İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNDE ETKİLİ MİDİR? ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ , Öğr.Gör.Ömer Faruk ASLAN,Öğr. Gör.Elif GÖVEZ, Editor, Efe Akademi Yayıncılık , İstanbul, pp.3-309, 2023

KALKINMA İÇİN TARIMI KULLANMAK: ARZ VE TALEP YÖNLÜ YAKLAŞIMLARIN ROLÜ

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ , Öğr.Gör.Ömer Faruk ASLAN,Öğr.Gör.Elif GÖVEZ, Editor, Efe Akademi Yayıncılık , İstanbul, pp.3-309, 2023

SOSYO-EKONOMİK VE EKOLOJİK AÇIDAN BİTKİ HASTALIKLARI YÖNETİMİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

in: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMADA TARIMSAL FAALİYETLERİN YERİ VE ÖNEMİ 2, ASLAN ÖMER FARUK, GÖVEZ ELİF, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.101-114, 2023

ERZURUM ve BAYBURT İLLERİNDE ŞEKER PANCARI ÜRETİMİNDE MEVCUT YAPI ve FABRİKADAN BEKLENTİLER

in: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DUMLU GÜL, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.1-367, 2022

Metrics

Publication

23

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Project

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals