Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL MEDYANIN SATIN ALMA KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 May 2018, vol.1

Erzurum’da Gastronomik Bir Ürün: Demir Tatlısı

ULUSLARARASI GASTRONOMİ TURİZMİ ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 September 2018, vol.1 Creative Commons License

The Impact of Erzurum Local Disheson Restaurant Preferences and Revisitintention

III. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.49

A Research on Examination of Islamic Tourism in Terms of Religiousness and Its Relation to Halal Food

III. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.50

Ulaşım Tercihlerinin Bir Sonucu Olarak Hizmet Kalitesinin Ölçümü: Yerel turistler Üzerine Bir Uygulama

III. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.95 Sustainable Development

Yiyecek-İçecek İşletmeleri Yöneticilerinin Sosyal Medya Pazarlaması Algılamaları: Erzurum İli Örneği

The First International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.814-823

ASSESSMENT OF PERCEPTUAL BRAND VALUES IN TERMS OF INDIVIDUAL DIFFERENCES EXAMPLE OF PASINLER TURKEY

I. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi, Almaty, Kazakhstan, 12 - 15 October 2016