Education Information

Education Information

 • 1994 - 1997 Doctorate

  Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

 • 1990 - 1993 Postgraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Turkey

 • 1981 - 1985 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe, Turkey

 • 1978 - 1981 Associate Degree

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1997 Doctorate

  Özelleştirme ve Örgüt İklimi

  Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 1993 Postgraduate

  Benlik ve Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki İlişki (Mesleki Lisesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama)

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Ana Bilim Dalı

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English