Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Engelli Çocukların Gereksinimleri

Türkiye Klinikleri, cilt.3, ss.151-161, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF THOUGHTS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS SPERM BANKS IN TURKEY

Yıldırım Beyazıt Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi, cilt.4, ss.9-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk hemşirelerinin iş tanımlama ve doyum düzeyleri

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.4, ss.70-83, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuğu hastanede yatan ebeveynlerin hastaneye ve sağlık bakımına yönelik memnuniyet düzeyleri

İzmir Dr.Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi, cilt.4, ss.109-116, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ergenlerde Akıllı Telefon Bağımlılığının Uyku Kalitesine Etkisi

2. Uluslararası 7. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, 27 - 30 Kasım 2019

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin Yaratıcılıklarına Etkisi

Uluslararası Hemşirelikte Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Erzurum, Türkiye, 20 - 22 Haziran 2019

Effect of imsomnia problem on breastfeeding self-efficacay behavior in mothers who have 0-1year old child

49th international congress on nursing care plan health 50th World Congress on men in nursing, Italy, Romanya, 16 - 18 Temmuz 2018

effect of imsomnia problem on breastfeeding self-efficacay behavior in mothers who have 0-1 year old child

49th İnternational Congress On Nursing Care PlanHealth 50th World Congress on Men in Nursing, italy, Romanya, 16 - 18 Temmuz 2018

Yenidoğanın Farklı Yoğun Bakım Ünitesinde Yatışının Annenin Kaygı Düzeyine ve Süt Miktarına Etkisi

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

Kemoterapi Sırasında Palyaço ile Uygulanan Terapötik Mizahın Ağrı ve Anksiyeteye Etkisi

6. Ulusal 1. Uluslararası Pediatri Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Kasım - 02 Aralık 2017

Baba Bebek Bağlanması ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

3. Uluslararası & 7. Ulusal ebelik Öğrencileri Kongresi, 26 - 29 Nisan 2016

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPERM BANKALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013, ss.287

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SPERM BANKALARINA YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

12. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Konya, Türkiye, 19 - 21 Nisan 2013, ss.287

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DOYUM DÜZEYLERİ

11. Ulusal Katılımlı Ulusal Öğrenci Hemşireliği Kongresi, 26 - 28 Nisan 2012

Hemşirelik Hizmetleri Verilirken Hasta Hakları Ne Ölçüde Göz Önünde Bulunduruluyor

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi "Uluslararası Katılımlı", İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007, ss.4

Hemşirelik Hizmetleri Verilirken Hasta Hakları Ne Ölçüde Göz Önünde Bulunduruluyor

6. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi "Uluslararası Katılımlı", İstanbul, Türkiye, 26 - 29 Haziran 2007, ss.4

Kitap & Kitap Bölümleri

Çocukluk Çağında Sık Görülen Hastalıklar

ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM, BALCI AKPINAR REVA, KÜÇÜKOĞLU SİBEL, Editör, Ankara Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, ss.173-192, 2019

Çocuklarda Ağrıyı Gidermede Nonfarmakolojik Yöntemler

Çocuklarda Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımları, Nurcan Özyazıcıoğlu, Editör, Türkiye Klinikleri, ss.51-57, 2019

Öğrenme Kuramları II

Öğrenme ve Öğretme Teknikleri, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

Kostüm ve Aksesuar Planlama ve Hazırlama III

ı Okul Öncesi Eğitimde Araç Gereç Geliştirme, , Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

Çocuğun Sağlığı Konusunda İlgili Personelle İşbirliği

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Duygu Arıkan, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, 2013