Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1996Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilimdalı, Türkiye

 • 1989 - 1991Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilimdalı, Türkiye

 • 1985 - 1989Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1996Doktora

  Mazıdağı Fosfat Cevherinin Sülfürik Asitde Çözündürülmesi

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

 • 1991Yüksek Lisans

  Manyezitin Flash Kalsinasyonu ve Kalsine Ürünün Sulu Ortamda CO2 ile Liçingi

  Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Yabancı Diller

 • B1 Ortaİngilizce