Education Information

Education Information

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Erzurum ve Erzincan ili Pseudoscorpionida (Chelisarata, Arachnida) Faunası

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

 • 1998 Postgraduate

  Erzurum İli Hydrachnidae, Eylaidae (Acari, Hydrachnellae) Türlerinin Sistematik ve Ekolojik Yönden İncelenmesi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English