Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of cartoons on students' achievement and attitudes in biology teaching

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, cilt.5, ss.1-10, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Teaching cell division and genetics through jigsaw cooperative learning and individual learning

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, cilt.4, ss.1323-1336, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Two new records for Pseudoscorpion fauna of Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.35, ss.509-518, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Developmental stages of Neobisium erythrodactylum (Koch, 1873): New to the Turkish fauna

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, cilt.32, ss.27-32, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları İle Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Fen Eğitimi ve Araştırmaları DerneğiFen Bilimleri Öğretimi Dergisi, cilt.4, ss.22-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seven Standards of Plake and Impara for Classroom Assessment by Pre Service Teachers

Mevlana International Journal of Education, cilt.5, ss.56-68, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Determination of Elementary School Department Students Interest and Examination of The Factors That Affect Them

Karaelmas Journal of Educational Sciences, cilt.3, ss.13-24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.197-217, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin HIV AIDS Konusundaki Bilgi DüzeylerininFarklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Pamukkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, ss.139-145, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Genetik Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Grafik Materyallerin Etkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.573-587, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.43-54, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAZI YALANCIAKREPLERDEN ARACHNIDA PSEUDOSCORPIONIDA iZOLE EDiLEN MiKROFUNGUSLAR

Erzincan Universitesi Fen Bilimleri Enstimsii Dergisi, cilt.1, ss.211-221, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Genel Beslenme Alışkanlıkları Katkılı Besinler Hakkındaki Bilgi Görüş ve Tutumları

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,Journal of Arts and Sciences, ss.117-134, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of a Questionnaire to Describe Teacher Students Communication Behaviour in a University in Turkey

International Journal of Environmental & Science Education, cilt.3, ss.26-29, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversite Öğrencilerinin Kan Bağışına Karşı Tutumları ve Kan Bağışında Alan Bilgilerinin Etkisinin İncelenmesi

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,Journal of Arts and Sciences, ss.97-114, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINAV HAZIRLIKLARI VE SINAV SÜRECİNDE YAŞANAN BAZI OLUMSUZLUKLARIN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.55-67, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SINIF ORTAMI VE BARINMA SORUNLARINDAN KAYNAKLANAN OLUMSUZLUKLARIN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİ

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.41-51, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A study of Eylais rahmi Ozkan 1982 Acari Hydrachnellae Eylaidae

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY, cilt.26, ss.161-166, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bazı Sosyo Ekonomik Sorunların Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Başarısına Etkisi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Eylül 2006