Achievements & Reputation

Edit Congress and Symposium Activities

 • 2021 5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi

  Panelists

  Ankara, Turkey

 • 2021 Klinik Araştırmalar ve İnovasyon Sempozyumu

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2020 2. ULUSLARARASI TARIM, SAĞLIK, ÇEVRE KONGRESİ

  Attendee

  Aydın, Turkey

 • 2020 4. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi( UTSAK )

  Attendee

  Çorum, Turkey

 • 2020 ULUSLARARASI AKADEMİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ

  Attendee

  Bolu, Turkey

 • 2019 1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek GünleriSempozyumu

  Attendee

  Erzurum, Turkey

 • 2016 International Conference On New Horizons In Education

  Attendee

  Vienna, Austria

Awards

 • April 2017 Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Görüş Ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma

  4. Uluslararası 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi