Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Nisan 2017 Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet ve Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Görüş Ve Deneyimleri: Nitel Bir Araştırma

    4. Uluslararası 8.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi