Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Identifying Genital Hygiene Behaviours of Pregnant Women in Rural and Urban Regions: A Cross-Sectional Study

Clinical and Experimental Health Sciences, cilt.10, ss.191-197, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.10, ss.71-80, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOĞUM SONRASI KANAMAN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİNDE EBELERİN SORUMLULUKLARI

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.91-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sarsılmış Bebek Sendromunun Yönetimi

Klinik Tıp Pediatri Dergisi, cilt.10, ss.1-5, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sezaryen ile Doğan Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenme Şekillerinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Unwanted pregnancy and unsafe abortions of solution the role midwife s

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.15, ss.450, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Doğum Eyleminde Müdahalelerin Doğal Sürece Etkisi

Doğum Eyleminde Müdahalelerin Doğal Sürece Etkisi, Konya, Türkiye, 19 - 20 Nisan 2019

EBELİKÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE KARİYER TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: BİRKARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

1. ULUSLARARASI EBELİKTE EĞİTİMARAŞTIRMA GELİŞTİRME (EBEARGE) KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2018

EBELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMININ ÖNEMİ

1. ULUSLARARASI EBELİK EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (EBEARGE) KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2018

Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleği Hakkındaki Görüşleri veMesleğe Yönelik Beklentileri

ULUSLARARASI BİLİM VE AKADEMİ KONGRESİ’2018, Konya, Türkiye, 8 - 09 Aralık 2018, cilt.5

DOĞUM SONU AĞRI VE DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI YÖNETİMİ

Uluslararası Tarım, Çevre ve SağlıkKongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

POSTMENAPOZAL DÖNEMDE KADINLARDA CİNSEL SAĞLIK YÖNETİMİ

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Türkiye, 26 - 28 Ekim 2018

Çocuk İstismarının Diğer Bir Formu: Munchausen by Proxy Sendromu ve Ebenin Sorumlulukları

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU ETİYOLOJİSİ

5. Uluslararası9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Hemşire ve Ebelerde Aleksitimi ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2017

TÜRKİYE’DE GEBELİKTE ŞİDDET: SİSTEMATİK DERLEME

I. Uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Sezaryen İle Doğan Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenme Şekilleri

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

PREMENSTRUEL SENDROM VE EBELİK

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

GEÇMİŞTEN BU GÜNE SEZARYEN DOĞUM SONRASI VAJİNAL DOĞUM

4. Uluslararası8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 20 - 22 Nisan 2017

What are the Prospective Midwifes views on Teaching Normal Birth and Midwifery Skills through Simulation A case Study in Aydın Turkey

International Conference On New Horizons In Education, Viyena, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, cilt.5, ss.484-490

GEBELERDE EVLİLİK UYUMU VE YAŞAM DOYUMUNUN DOĞUM ÖNCESİ BAĞLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

POSTMENAPOZAL KADINLARDA CİNSEL YAŞAM

I.Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 08 Ekim 2016

Gebelerin Doğum Tercihi ve Bazı Değişkenlere Göre Evlilik Uyumu

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2015

Erzurum İl Genelindeki Lohusaların Depresyon Düzeylerinin Ġncelenmesi

1.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

BİREYLERİN FETAL KAYIP/ÖLÜ DOĞUM SONRASI SOSYAL DESTEK VE BAKIM GEREKSİNİMLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ: Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, , Editör, IVPE Yayınevi, ss.362-372, 2020

POSTPARTUM DÖNEMDE AĞRI VE POSTPARTUM PSİKOLOJİSİ

AYBAK 2020 / II Sağlık Bilimleri, , Editör, Akademisyen Kitapevi, Ankara, ss.109-119, 2020

POSTPARTUM RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR

Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Demir Halit, Duran Nizami, Editör, IVPE, ss.453-467, 2020

DOĞUM EYLEMİNDE TEMEL EBELİK UYGULAMALARI

TEMEL EBELİK UYGULAMALARI REHBERLER VE DEĞERLENDİRME, ZEKİYE KARAÇAM, Editör, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Aydın, ss.236-324, 2018

TEMEL EBELİK UYGULAMALARI

Temel Ebelik Uygulamaları Rehberler ve Değerlendirme, , Editör, Nobel Tıp Kitapevi, Aydın, ss.1-190, 2018

The Effect of Marital Adjustment and Life Satisfaction on Prenatal Attachment in Adolescent and Adult Pregnant Women

ACADEMIC RESEARCHES IN HEALTH SCIENCES, Midwifery Studies, , Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.117-129, 2018