Prof.Dr.

Gökalp Nuri SELÇUK


Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

Eğitim Bilgileri

1999 - 2004

1999 - 2004

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İktisat / İktisat Politikası, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler, İktisat / İktisat Politikası, Türkiye

1987 - 1991

1987 - 1991

Lisans

Bursa Uludağ Üniversitesi, İibf, Maliye, Türkiye

Yaptığı Tezler

2004

2004

Doktora

Turizmin Erzurum Ekonomisindeki Yeri- Turizm Uydu Hesapları Yöntemiyle İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat / İktisat Politikası

1999

1999

Yüksek Lisans

Erzurum'un Ekonomik Yapısı ve Gelişme Potansiyeli

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat / İktisat Politikası

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Turizm ve Otel İşletmeciliği

Akademik Unvanlar / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Dekan

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, -

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Etik Kurul Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitiüsü

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Rektörlük

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Bölüm Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği

2019 - 2020

2019 - 2020

Dekan Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi

2016 - 2020

2016 - 2020

Erasmus Koordinatörü

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi

2017 - 2019

2017 - 2019

BAP Koordinatörü

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi

2014 - 2017

2014 - 2017

Farabi Koordinatörü

Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi

2007 - 2011

2007 - 2011

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi, Turizm Ve Otelcilik Yüksekokulu

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

GİRİŞİMCİLİK

Doktora

Doktora

Turizm Ekonomisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Makro İktisat

Doktora

Doktora

Kırsal Kalkınma ve Turizm

Lisans

Lisans

Girişimcilik ve Değişim Yönetimi

Lisans

Lisans

Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü

Lisans

Lisans

İktisat

Lisans

Lisans

Turizm Ekonomisi

Lisans

Lisans

Bitirme Tezi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Küreselleşme ve Turizm

Yönetilen Tezler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Türkiye’de Hanehalkı ve Konut Büyüklüklerinin, Doğalgaz Tüketimi Kapsamında Değerlendirilmesi

Selçuk G. N. , Pasinlioğlu S.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , cilt.24, ss.1861-1877, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

Yöresel Mutfağın Turizme Kazandırılması ve Bölgesel Kalkınmaya Katkısı: Sakarya Ölçeğinde Bir Araştırma

AKDEMİR N. , SELÇUK G. N.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.2033-2049, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Otel Çalışanlarının Demografik Özellikleri ileTükenmişlik Durumları Arasındaki İlişki: Iğdır,Kars, Ağrı, Ardahan İlleri Örneği

BAYAT G., SELÇUK G. N.

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.459-482, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Uzungöl Yöresini Ziyaret Eden Yabancı Ekoturistlerin Memnuniyet Algısının Destinasyon Sadakati Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

TURPCU E., SELÇUK G. N. , AKYURT H.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.10, ss.299-311, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Gastro-turistlerin Tipolojisinin Belirlenmesi: Gaziantep Ölçeğinde Bir Araştırma

ŞİMŞEK A. , SELÇUK G. N.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.28-43, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Otel İşletmelerinin Pazarlama Stratejisi Olarak Helal Gıda Sertifikasına Bakış Açıları

AKDEMİR N. , SELÇUK G. N.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.127-145, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Yeni Turistik Ürün Olarak Futbol-Kamp Turizmi: Erzurum Yüksekİrtifa Kampı Örneği

BAYRAKTAR Y. , AKSAKALLI Z. , SELÇUK G. N.

Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, cilt.2, ss.199-210, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

TRA2 BÖLGESİNDEKİ OTEL İŞLETMELERİ ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE TÜKENMİŞLİK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

BAYAT G., SELÇUK G. N.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosya Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.170-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

NENE HATUN TARİHİ MİLLİ PARKI’NIN HÜZÜN TURİZMİ VEMABETLEŞME YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKSAKALLI Z. , SELÇUK G. N. , IŞIK C.

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.215-240, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Testing and Verification of the Zero Price Effect in Touristic Pruducts

AKKUŞ Ç., SELÇUK G. N.

Journal of Hotel Business Management, cilt.6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Socio Cultural Enviromental And Economic Effects of Tourism an Empirical Research on The 2013 Mersin Mediterranean Games

ERDOĞAN M., ÇETİNKAYA N. , SELÇUK G. N.

Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.71-98, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

A Research Into Career Considerations Of Students Enrolled In Tourism Degree Programs

SELÇUK G. N. , ERDOĞAN M., GÜLLÜCE A. Ç.

International Journal Of Business And Social Science, cilt.4, ss.218-226, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

İktisadi Büyümenin Demokratikleşmeye Etkisi üzerine bir Araştırma

SELÇUK G. N. , BAŞAR S.

Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi veErzurum Ekonomisine Katkısı

SELÇUK G. N.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.16, ss.317-330, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

Türkiye için Enflasyonu Hızlandırmayan İşsizlik Oranı NAIRU Tahmini

SELÇUK G. N. , BAŞAR S.

Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2012

2012

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİNHARCAMALARINININ KARS İLİ EKONOMİSİNE KATKISI

SELÇUK G. N. , BAŞAR S.

Kafkas İİBF Dergisi, cilt.3, ss.89-106, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2011

2011

Crowding Out Effect of Government Spending on Private Investment in Turkey A Cointegration Analysis

SELÇUK G. N. , BAŞAR S.

Kafkas üniversitesi İİBF Drgisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2009

2009

Girişimcilik Eğilimi Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri üzerine bir Araştırma

SELÇUK G. N. , BAŞAR S.

The Review of Social, Economic and Business Studies, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2006

2006

KAMU KESİMİ YOLSUZLUKLARININ NEDENLERİ

AKSU H. , BAŞAR S. , SELÇUK G. N.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.8, ss.1-21, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Turizm Uydu Hesapları

SELÇUK G. N. , BAŞAR S.

Gazi Üniversitesi İibf Dergisi, cilt.7, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Yeni Ekonomi ve E Ticaret

SELÇUK G. N. , BAŞAR S.

Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

YÜKSELEN TRENDDE DİJİTAL DETOKS TURUZMİ

Hajiyeva T., SELÇUK G. N.

THE FIRST INTERNATIONAL WINTER TOURISM CONGRESS (IWTC 2019), Erzurum, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.409-414

2017

2017

Yaşayan Kültürel Miras Değerleri: Erzurum Tarihi Camileri Örneği

BAYRAKTAR Y. , AKSAKALLI Z. , SELÇUK G. N.

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 4 - 08 Ekim 2017

2017

2017

The Relationships Between Characteristics, Burnout: An Application on Hotel Management Employees in the TRA2 Region

BAYAT G., SELÇUK G. N.

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT), Van, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017

2017

2017

Kişilik özellikleri ile tükenmişlik arasındaki ilişki : TRA2 Bölgesindeki otel işletmeleri çalışanları üzerine bir uygulama

BAYAT G., SELÇUK G. N.

Uluslararası Batı Avrasya Turizm araştırmaları Kongresi, Iğdır, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2017, ss.189

2017

2017

Otel İşletmeleri Pazarlama Stratejisi Olarak Helâl Gıda Sertifikasına Nasıl Bakıyor?

AKDEMİR N. , SELÇUK G. N.

1.International Halal Tourism Congress, Alanya, Türkiye, 7 - 09 Nisan 2017, ss.932-943

2015

2015

Yöresel Mutfak Kültürünün Destinasyon Seçimi Bakımından Değerlendirilmesi Erzurum Örneği

SELÇUK G. N. , KINALI N.

I. Avrasya Turizm Kongresi, Güncel Konulari Eğilimle ve Göstergeler (EITOC), 28 - 30 Mayıs 2015, ss.409-420

2014

2014

Engelsiz Turizm Açısından Destinasyon Yönetim Örgütünün Önemi

SELÇUK G. N. , AKDEMİR N. , ERDOĞAN M.

15.Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 16 Kasım 2014, ss.834-847

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Genel Ekonomi

Selçuk G. N. , Başar S. (Editör)

Anadolu Yayınları, Eskişehir, 2020

2020

2020

Turizm Uydu Hesapları

SELÇUK G. N.

Lambert Academic Publishing, İstanbul, 2020

2017

2017

Yiyecek İçecek Maliyet Kontrolü

SELÇUK G. N.

Yiyecek İçecek Hizmetleri Yönetimi, Bilici, Nilgün, Editör, Atatürk Üniversitesi AÖF YAyınları, 2017

2017

2017

Yiyecek İçecek İşletmerinin Kuruluşu

SELÇUK G. N.

Yiyecek İçecek Hizmetier Yönetimi, Nilgün Bilici, Editör, ATatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, 2017

2016

2016

10. Ünite Turizmin Ekonomik Etkileri ve Ölçülmesi

SELÇUK G. N.

Turizm Ekonomisi, Işık, Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2016

2016

2016

9. Ünite Turizmin Ekonomideki Yeri ve Önemi

SELÇUK G. N.

Turizm Ekonomisi, Cem IŞIK, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2016

2016

2016

14. Ünite Sürdürülebilir Turizm

SELÇUK G. N.

Turizm Ekonomisi, Işık, Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2016

2016

2016

8. Ünite Turizm Endüstrisinin Faaliyet Alanı

SELÇUK G. N.

Turizm Ekonomisi, Işık, Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2016

2016

2016

11. Ünite Turizmde Planlama ve Politika

SELÇUK G. N.

Turizm Ekonomisi, Işık, Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2016

2016

2016

12. Ünite Turizmde Büyüme ve Kalkınma

SELÇUK G. N.

Turizm Ekonomisi, Işık, Cem, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2016

2015

2015

Turizm Ekonomisi

Selçuk G. N.

Salkımsögüt Yayıncılık, Konya, 2015

2013

2013

Turizm Ekonomik Etkisinin Ölçümü: Turizm Uydu Hesapları

SELÇUK G. N.

Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Doç. Dr. Şule Aydın Tükeltürk, Doç. Dr. Mustafa BOZ, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, ss.97-121, 2013

2011

2011

Turizm Ekonomisi

SELÇUK G. N.

Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2011

Desteklenen Projeler

2020 - 2021

2020 - 2021

Kars Peynir Rotası

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP Destekli Proje

Aksakallı Bayraktar Z. (Yürütücü) , Bayraktar Y. , Selçuk G. N.

2013 - 2013

2013 - 2013

Yüksek Öğrenimin TRA1 Bölgesi Üzerindeki Ekonomik Etkisi

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

SELÇUK G. N.

2012 - 2012

2012 - 2012

Yöresel Yemek Envanterinin Çıkarılması ve Kitaplaştırılması

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

SELÇUK G. N.

2011 - 2012

2011 - 2012

Erzincan 2023 Vizyonu

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

Selçuk G. N.

2011 - 2011

2011 - 2011

Turizm Bilgimatik Erzurum

Kalkınma Ajansı

Selçuk G. N. (Yürütücü)

2010 - 2011

2010 - 2011

ERZURUM-BAKÜ TURİZM HATTI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

SELÇUK G. N. (Yürütücü)

2008 - 2010

2008 - 2010

Uygulamalı Turizm Eğitimi Eşliğinde Turizmde Genç İstihdamın Teşviki

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

SELÇUK G. N.

1995 - 1997

1995 - 1997

Doğu Anadolu Projesi (DAP)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

SELÇUK G. N.

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Değerlendirme Kurul Üyesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Verimlilik Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Değerlendirme Kurul Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Kasım 2020

Kasım 2020

Başlatılacak Araştırma Projesi

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2020

Ekim 2020

Başlatılacak Araştırma Projesi

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Ekim 2020

Ekim 2020

Başlatılacak Araştırma Projesi

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2020

Eylül 2020

Başlatılacak Araştırma Projesi

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Eylül 2020

Eylül 2020

Başlatılacak Araştırma Projesi

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2020

Ağustos 2020

Başlatılacak Tez Çalışması

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Ağustos 2020

Ağustos 2020

Başlatılacak Tez Çalışması

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2020

Temmuz 2020

Başlatılacak Tez Çalışması

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2020

Temmuz 2020

Başlatılacak Tez Çalışması

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2020

Temmuz 2020

Başlatılacak Tez Çalışması

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2020

Temmuz 2020

Başlatılacak Araştırma Projesi

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Mayıs 2020

Mayıs 2020

Başlatılacak Tez Çalışması

Atatürk Üniversitesi, Türkiye

Nisan 2020

Nisan 2020

Tamamlanmış Araştırma Projesi

Atatürk Üniversitesi, TürkiyeJüri Üyelikleri

Eylül-2020

Eylül 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Atatürk Üniversitesi

Eylül-2020

Eylül 2020

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Atatürk Üniversitesi

Aralık-2019

Aralık 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Atatürk Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Atatürk Üniversitesi

Eylül-2019

Eylül 2019

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Atatürk Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Eda Rukiye DÖNBAK Doktora tez savunma - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2017

Haziran 2017

Tez Savunma (Doktora)

Necibe ŞEN Doktora tez savunma - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Sibel ŞAHİN Yüksek lisans tez savunma - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Mayıs-2017

Mayıs 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Nesrin SAVAŞ Yüksek lisans tez savunma - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Doktora)

Gülizar AKKUŞ Doktora tez savunma - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Nercü DURMUŞ Yüksek lisans tez savunma - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Volkan TUNCEL Yüksek lisans tez savunma - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Haziran-2015

Haziran 2015

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Zennube IŞIK Yüksek lisans tez savunma - Sosyal Bilimler Enstitüsü