Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • 2012 - 2017 Assistant Professor

  Ataturk University, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Maden Mühendisliği

 • 2004 - 2012 Research Assistant

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

 • 2008 - 2010 Research Assistant

  The University of British Columbia, Faculty of Engineering, Department of Mining Engineering, Vancouver/Kanada

Managerial Experience

 • 2017 - Continues Proje Ofisi Yürütme Kurulu Üyesi

  Ataturk University

 • 2018 - 2021 Head of Department

  Ataturk University, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

 • 2017 - 2020 BAP Koordinatör Yardımcısı

  Ataturk University

 • 2013 - 2017 Farabi Coordinator

  Ataturk University, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

 • 2013 - 2017 Mevlana Exchange Program Coordinator

  Ataturk University, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

 • 2013 - 2017 Erasmus Coordinator

  Ataturk University, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

 • 2013 - 2017 Head of Department

  Ataturk University, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Courses

 • Undergraduate Flotasyon

 • Undergraduate Üretim Metalurjisi

 • Undergraduate Türkiye Madenleri I

 • Undergraduate Cevher Zenginleştirme

 • Undergraduate İş Güvenliği

 • Undergraduate Cevher Hazırlama

 • Undergraduate Mesleki İngilizce I

 • Undergraduate Maden Mühendisliğine Giriş II

 • Undergraduate Maden Mühendisliğine Giriş I

 • Undergraduate Mesleki İngilizce II

 • Undergraduate Maden Yatakları