Scientific Activities

Tasks In Event Organizations

  • Eylül 2021 Ulusal Açık Ders Malzemeleri Üretimi ve Paylaşımı Projesi Standartları Belirleme Çalıştayı

    Workshop Organization

    Polat H.

    Aydın, Turkey