Education Information

Education Information

 • 2005 - 2009 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri, Turkey

 • 1998 - 2002 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Memeli Sirkadian Sisteminde Tip60 Geninin Karakterizasyonu.

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri, Kimya

 • 2005 Postgraduate

  Fare Genomunda Bulunan Bazı TCA Devri Enzim Genlerinin cDNA'larının Üretilmesi, Antisens mRNA Üretimi ve İn Situ Hibridizasyonu İle Gen Ekspresyon Analizi.

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri, Kimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English