Education Information

Education Information

 • 1996 - 2002 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1994 - 1996 Postgraduate

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

 • 1990 - 1994 Undergraduate

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Faültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Turkey

Dissertations

 • 2002 Doctorate

  Öğrenci Seçme Sınavlarındaki (ÖSS) Türkçe Sorularının Ortaöğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programları ile Karşılaştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi

 • 1996 Postgraduate

  Şeyhülislâm Muhammed Şerif Efendi, Hayatı, Sanatı, Eserleri ile Divanının Tenkitli Metni

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2019Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

  Education Management and Planning , Atatürk Üniversitesi