Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ ARAPÇA SÖZCÜKLER VE BU SÖZCÜKLERDEKİ SES OLAYLARI

Turkish Studies, cilt.9, ss.145-155, 2014 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CEMİL MERİÇ’İN “BU ÜLKE”SİNDE EDEBÎ TERİMLER, TÜRLER VE DÖNEMLERE DAİR

Kesit Akademi Dergisi, cilt.3, ss.16-26, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ADLANDIRMA, TERİMLER VE SINIFLANDIRMA AÇISINDAN TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE ÜNSÜZLERE BİR BAKIŞ

Belleten, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, cilt.65, ss.27-59, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ağrı Türkülerinde Ağrı Ağzı

Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, ss.23-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Terör Olaylarında Medyanın Dili

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.142-184, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE NE NE BAĞLAMA EDATININ BAĞLACININ İŞLEVLERİ VE ANLAMA KATKISI

EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.19, ss.91-99, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE TÜRKÇESİNDE KONUŞMA DİLİ İLE YAZI DİLİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ss.1-21, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemine Kadar Türkçe ve Edebiyat Öğretiminin Tarihî Gelişimi

Belleten, ss.41-58, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Alanında Lisansüstü Araştırma Eğilimleri

III. INTERNATIONAL EURASIANEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Aruz Öğret imi

Pegem Akademi, Ankara, 2016

Çocuk Yayınları

Çocuk Edebiyatı, YILAR, Ömer-TURAN, Lokman, Editör, Pegem A, Ankara, ss.38-50, 2007