Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1996 - 2002 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 1994 - 1996 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

 • 1990 - 1994 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Faültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2002 Doktora

  Öğrenci Seçme Sınavlarındaki (ÖSS) Türkçe Sorularının Ortaöğretimdeki Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programları ile Karşılaştırılması

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi

 • 1996 Yüksek Lisans

  Şeyhülislâm Muhammed Şerif Efendi, Hayatı, Sanatı, Eserleri ile Divanının Tenkitli Metni

  Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı Eğitimi

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Eğitim Yönetimi ve Planlama

  Toplumsal Cinsiyet Eşitliği , Atatürk Üniversitesi